Blokeerimine on võimalik nii kogu prügikasti kui ka konkreetse prügikasti üksuse jaoks. Sama kehtib ka muude toimingute kohta. Kaubaaluste ladustamise kasutamisel laos saab süsteem kasutada kauba liikumise arvestamise funktsiooni kaubaaluste kontekstis. Vöötkood võimaldab teil toote ainulaadselt tuvastada kõikides ladustamise etappides ja minimeerib vea tõenäosust. Süsteemil võivad olla ka virtuaalsed abirakud. Pärast vastuvõtmisprotsessi lõppu saab süsteem jälgida kavandatud ja tegelikult vastuvõetud kauba vastuolusid.

Varude laadimise ja mahalaadimise arvestus laos Võime luua analüütilist aruandlust universaalne aruandlusmehhanism Tavaliste kaubandusseadmete skannerid, traadiga terminalid, sildiprinterid jne ühendamine Integreerimine "1C: tootva ettevõtte juhtimisega 8".

Süsteem võimaldab teil pidada arvestust suvalise hulga ladude ja tsoonide kohta laos, samas kui iga laotsoon koosneb lahtritest. Lahter süsteemis võib tähendada kaupade mis tahes võimalikku ladustamiskohta: lahter, käik, ruum. Süsteemil võivad olla ka virtuaalsed abirakud. Iga lahtri jaoks on määratud mõõtmed ja maksimaalne kaal, mida see suudab toetada. Igal lahtril on oma aadress, mille järgi see identifitseeritakse.

Kaupade saatmine

Selline aadressisalvestussüsteem võimaldab igal ajal määrata kaupade asukohta konkreetsetes lahtrites. Kaubaaluste ladustamise kasutamisel laos saab süsteem kasutada kauba liikumise arvestamise funktsiooni kaubaaluste kontekstis. Kaubaalus süsteemis võib tähendada mis Parim 2021 variandi vahendaja konteinerit või veoüksust: kaubaalust, kasti, konteinerit.

Kaubaaluste arvestuse saab keelata.

Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest Binaarne valik Prantsusmaa

Samuti rakendab süsteem kaupade arvestust mõõtühikutes. Seega on alati täpne teave kauba kättesaadavuse kohta laos kõigis võimalikes mõõtühikutes. Iga ladustamisüksuse jaoks on täpsustatud mõõtmed, maht ja kaal. Kaupade arvestuse ühikute kontekstis saab keelata, sellisel juhul toimub raamatupidamine baasüksuses.

Lisaks pakub süsteem võimalust kaupade üle arvestada täiendavate omaduste värv, suurus, omadused jnepartiide, aegumiskuupäevade, sertifikaatide ja seerianumbrite kontekstis. Laotoimingute teostamisel kontrollitakse rakkude ja kaubaaluste mahtu kauba mahu, koguse ja kaalu järgi.

Kaupade vastuvõtmiseks ettevalmistamine Üheks süsteemi tunnuseks kauba vastuvõtmisel lattu on mehhanismi olemasolu lao ettevalmistamiseks kauba vastuvõtmiseks ja paigutamiseks.

Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest Binaarne valik Cheats

Teave kavandatud vastuvõtmise kohta salvestatakse ja salvestatakse süsteemis. Vastuvõtu planeerimine võimaldab näiteks: sisestage süsteemi teave toote või toote vöötkoodi kohta trükkige kaupade või kaubaaluste sildid valmistada kaubaaluseid meelitada kaupu vastu võtma täiendavaid töötajaid valmistada ette kauba paigutamiseks ladustamisalad nii vastuvõtualal kui ka põhiladustamisalal näiteks lao kokkusurumine või südamiku täiendamine.

Teave kavandatud aktsepteerimise kohta edastatakse süsteemis tavaliselt ettevõtte süsteemist automaatselt.

Kaupade saatmine

Kaupade vastuvõtmine Võimalikud kauba kättesaamise allikad võivad olla tarnijad kauba kättesaamise korral tarnijaltkliendid kauba tagastamise korral kliendiltettevõtte muud laod juhul, kui liigutakse sama ettevõtte piires asuvate ladude vaheltootmiskohad juhul kui valmistoodang saabub tootmine. Kauba vastuvõtmise protseduur võib hõlmata kauba mahalaadimist vastuvõtupiirkonnas, identifitseerimist ja märgistamist, kauba viimist lattu ladustamise standardile, vastuvõetud kauba kvaliteedikontrolli, kauba ülelugemist.

Kviitungi kavandamiseks saab süsteem kauba automaatselt jaotada kaubaalustele vastuvõtupiirkonnas.

Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest Trading strateegiad Hindi YouTube

Kauba vastuvõtmise protsessi automatiseerimiseks kasutatakse vöötkoode tavaliselt koos vöötkoodidega töötamiseks spetsiaalsete kaubandusseadmete kasutamisega - sildiprinterid, vöötkoodiskannerid, andmekogumisterminalid.

Vöötkood võimaldab teil toote ainulaadselt tuvastada kõikides ladustamise etappides ja minimeerib vea tõenäosust.

Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest Steaknurga kauplemise susteem

Pärast vastuvõtmisprotsessi lõppu saab süsteem jälgida kavandatud ja tegelikult vastuvõetud kauba vastuolusid. Kui esineb lahknevusi, võib saada vastuolude loendi. Kaupade paigutamine lattu Pärast kauba vastuvõtmist saab automaatselt luua ülesandeid kauba paigutamiseks põhiladustamisalale.

Iga toote jaoks kehtestatakse individuaalsed paigutusreeglid: asetage kaup tasuta prügikastidesse paigutage kaup sama või sarnase kauba jaoks hõivatud prügikastidesse kui võimalik. Kui see asetatakse sarnase tootega, Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest ühilduvust.

1c laoarvestus. Varude kontroll

Näiteks saate valimisvea vältimiseks seadistada nii, et te Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest saaks erinevate seeriatega üksust kokku panna asetage kaup mis tahes kauba jaoks hõivatud prügikastidesse.

Saab kasutada salvestusruumi säästmiseks. Lisaks paigutusreeglitele kehtestatakse kauba liikumise reeglid - alad ja ümbersõiduteed, näiteks laos, saate valida erinevad alad ja seada prioriteedi kauba paigutamiseks nendesse.

Möödasõiduteed konfigureeritakse tavaliselt kaupade ABC-klassifikatsiooni põhimõttel kiiresti liikuvad kaubad asuvad valiku kiirendamiseks valmis tellimuste korjamisalale lähemal või muudest omadustest liiga suured kaubad, ladustamistemperatuuri omadused, tagasilükkamised jne.

Хедрон несколько раз прогнал монитор взад и вперед по короткому отрезку истории, который был свидетелем трансформации. Переход от маленького, настежь распахнутого городка к куда большему по размерам, но уже отъединенному от мира, занял немногим более тысячи лет.

Andmete kogumise terminale kasutatakse ka paigutuse ajal. Kaupade valik ja saatmine Info kavandatud kaubasaadetiste kohta sisestatakse ja salvestatakse süsteemi. Selle teabe põhjal on võimalik teostada rutiinseid meetmeid, et valmistuda selle tellimuse kiiremaks valimiseks näiteks südamiku lahtrite täiendamine või saatmisala ettevalmistamine tellimuse vastuvõtmiseks.

Informatsioon plaanitava saadetise kohta edastatakse süsteemis tavaliselt ettevõtte süsteemist automaatselt. Laevanduse kavandamise põhjal saab laost algatada korjamise. Süsteemis saate iga toote jaoks seada erinevad reeglid automaatse valiku jaoks: partii valik FIFO, LIFO, manuaal valik aegumiskuupäeva järgi BBD, käsitsi valik lahtrite hinnangu põhjal korjamine maksimeerides hoiuruumi või minimeerides korjamisaja.

Salvestuskasti maksimeerimisel tehakse valik maksimaalse prügikastide arvu tühjendamiseks.

Näiteks saate konfigureerida, et kui on vaja tervet kaubaalust, toimub valik reservtsoonist ja kui on vaja tükikaupa, siis südamikust Ekstraheerimine koos südamiku täiendamisega. Kaupade puudumisel aktiivses valikuvööndis 4 Valikud strateegiad moodustada kaupade täiendavaid liikumisi reservvarudest lahtritesse aktiivsetesse laoruumidesse täiendamine.

See võimaldab teil oluliselt suurendada tellimuste valiku mugavust ja kiirust. Ühe tellimuse valimine võib toimuda mitmes etapis või mitme töötaja poolt. Võimalik on ka mitme tellimuse samaaegse valimise olukord.

1c laoarvestus. Varude kontroll

Valikuks määrangute genereerimisel näidatakse lahtrite aadressid ja toode, mis tuleb valida. Pärast kauba valimist saab teha monteerimistoimingu komplekti komplekteerimine komponentidest. Monteerimistoiming eeldab, et laos ilmub komplekt ja komponendid laost maha kantakse. Süsteem peab iga komplekti komponentide arvestust. Võib teha ka vastupidise toimingu - demonteerimise. Enne saatmist saab teha ka pakkimis- või ümberpakendamistoimingu. Sellisel juhul saab kaupa ümber pakkida kliendi poolt nõutavatesse ladustamisüksustesse, samuti viia see teistesse kaubaalustesse või muudesse kastidesse.

Pärast valiku, monteerimise ja pakendamise toimingute lõpetamist siseneb kaup laevanduspiirkonda ja seda saab kliendile saata. Kui klient on keeldunud tellitud kaubast täielikult või osaliselt, siis on süsteemis võimalik tellimus lahti võtta ja antud kaup uuesti lattu paigutada. Inventuur Täieliku inventuuri läbiviimine ähvardab reeglina lao täielikku seiskamist ja vastavalt kauba saatmise lõpetamist klientidele. Seetõttu tehakse inventuur enamikul juhtudel lennult, peatamata põhitööd. Töötamise ajal laos olevate kaupade pidev ülelugemine võimaldab teil tööseisakuid vähendada või neid täielikult vältida.

Süsteem pakub järgmist tüüpi varusid: Konkreetse kaubakauba inventuur laos. Seda viiakse läbi ainult nendes rakkudes, kus on määratletud toode. Kõigi aktiivses laopiirkonnas olevate kaupade inventuur. See viiakse läbi kõigi rakkude või nende osade jaoks, millel on aktiivse salvestamise tunnus.

Tühjade lahtrite inventuur. Lahtrid kontrollitakse visuaalselt, et neis poleks kaupa. Inventuuri läbiviimisel blokeeritakse lahtrid, milles kaupa loetakse. Blokeerimine on võimalik nii kogu prügikasti kui ka konkreetse prügikasti üksuse jaoks.

Huvitis Infidentifitseerimata laovalikute rakendamise eest Tootajate aktsiaoptsioonide maksud