Taotluse näitajate lehele märkige CO2 vähenemine oma eeldatavast läbisõidust lähtudes. Grupi ajaleht rõhutab, et Dechart on keskendunud sellele, et lõpuks olla detsentraliseeritud börsilt teabe kogumisel ülemaailmne liider ja ühtlasi üks fokusseeritumaid ja keerukamaid teabevõimalusi klientidele, kes otsivad kauplemisallikaid. Ettevõttesse saabuv dokument, mis sisaldab templit teabe konfidentsiaalsuse aste , tuleks üle anda ainult sekretär-assistendile või kinnise kontori inspektorile ja registreerida. LHV Pank esitab vähemalt kord aastas kliendile, kelle raha või väärtpabereid ta hoiab, vastava aruande nimetatud raha või väärtpaberite kohta püsival andmekandjal. Seetõttu ei ole LHV Pank korralduste parima täitmise reeglites võimalik suure orderi suurust ja tema täitmise korda fikseerida. Dechart avaldas hiljuti oma kauplemissüsteemi 1.

Taust: Teabe kohane avalikustamine on peamine kriteerium väärtpaberituru, sealhulgas mitmepoolse kauplemissüsteemi läbipaistvuse ja usaldusväärsuse tagamisel.

Teave kauplemissusteemi kohta

FNR punkti 3. FNR punkti Emitent peab viivitamata Börsi ja Nõustajat nimetatud isiku väljavahetamisest teavitama. Telescan AS ei ole kohaselt teatanud kontaktisiku väljavahetamisest ega määranud uut kontaktisikut.

Teave kauplemissusteemi kohta

Ka ei ole emitent olnud Börsile mitme kuu jooksul kättesaadav mitte ühelgi mõistlikul viisil. Tulenevalt FNR punktidest Telescan AS ei ole vaatamata meeldetuletusele avalikustanud 12 Teave kauplemissusteemi kohta vahearuannet Telescan AS ei ole vaatamata korduvatele meeldetuletustele ning lisatähtaja andmisele maksnud Börsile hinnakirjas sätestatud haldustasu, mis on olulise rikkumisena kauplemise lõpetamise iseseisvaks aluseks.

Teave kauplemissusteemi kohta

Telescan AS ei ole nõuetekohaselt täitnud teabe avalikustamise kohustust. Samuti ei ole Telescan AS määranud kontaktisikut ega taganud tema kättesaadavust Börsile, olnud muul viisil Börsile kättesaadav ega esitanud Börsi poolt nõutud selgitusi.

Teave kauplemissusteemi kohta

Ka on Telescan AS jätnud maksmata hinnakirjas sätestatud haldustasu. Kohustuste korduv ja oluline rikkumine Telescan AS-i poolt ning korduvatele meeldetuletustele reageerimata jätmine on Komisjoni hinnangul tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega ning kõiki asjaolusid arvesse võttes ei ole kauplemine tema aktsiatega First North-il enam võimalik.

SCP-4730 Earth, Crucified - objektiluokka keter - extradimensional scp