Sellest tulenevalt on töö autori eesmärgiks välja selgitada Wolt koostööpartnerite tänased praktikad kaasa ostetava toidu pakendamisel ning valmisolek asendada ühekordsed pakendid keskkonnasäästlikuma alternatiivi vastu. In the theoretical part of the work, the author describes the activities of the European Union to reduce waste generation and the different reasons why the use of packaging needs to be regulated at the European Union level. The results of the study revealed that for the vast majority of Wolt partners who participated in the study, the sustainability of disposable packaging is rather important today. The author also provides an overview of various possible solutions that catering companies could use to reduce the negative effects of the amendment on the company's operations based on scientific sources.

Lihtsad voimalused raamatupidamise alustamiseks Poula Krediidikaubanduse rahastamise susteem

Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt. Toidu kaasostu ja kulleriteenuse sektori tähtsuse suurenemisega on esile kerkinud mitmeid jätkusuutlikkusega seotud probleeme, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate konteinerite kasutamine, mille taaskasutamise võimalused on väga väikesed.

Ühekordsetest pakenditest tuleneva jäätmetekke vähendamiseks võeti vastu ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv, mille kohaselt keelustatakse suur osa ühekordsete plast toodete turule laskmine Euroopa Liidu liikmesriikides aasta alguses.

Praegu on toidu kohalevedu üks kõige populaarsem vahendusplatvormide teenus ning Eestis on üheks selliseks platvormiks Wolt. Toidu kaasostu ja kulleriteenuse sektori tähtsuse suurenemisega on esile kerkinud mitmeid jätkusuutlikkusega seotud probleeme, sealhulgas ka ühekordselt kasutatavate konteinerite kasutamine, mille taaskasutamise võimalused on väga väikesed.

Sellest tulenevalt on töö autori eesmärgiks välja selgitada Wolt koostööpartnerite tänased praktikad kaasa ostetava toidu pakendamisel ning valmisolek asendada ühekordsed pakendid keskkonnasäästlikuma alternatiivi vastu.

Töö teoreetilises osa kirjeldab autor Euroopa Liidu tegevusi jäätmetekke vähendamiseks ning erinevaid põhjuseid, miks vajab pakendite kasutamine Euroopa Liidu tasandil reguleerimist.

Samuti annab autor teaduslike allikate põhjal ülevaate erinevatest võimalikest lahendustest, mida toitlustusettevõtted saaksid rakendada, et vähendada seadusmuudatusest tulenevaid negatiivseid mõjusid ettevõtte tegevusele.

Inglise keeles

Selleks, et selgitada välja, millised on toitlustusettevõtete harjumused kaasa müüdava toidu pakendamisel ning milline on nende valmisolek säästvamate alternatiivide kasutamiseks toidu pakendamisel, tegi autor uuringu Wolt koostööpartnerite seas. Uuringu tulemustes selgus, et valdav enamus uuringus osalenud Wolt koostööpartnerite jaoks on tänaseks ühekordsete pakendite keskkonnasäästlikkus pigem olulisel kohal.

Paljud ettevõtted on täielikult või suuremas osas loobunud ühekordse plastiku kasutamisest ning mitmed ettevõtted on avatud ka innovaatilistematele alternatiivide kasutamisele kaasa müüdava toidu pakendamisel. Jätkusuutlikkus on uuringus osalenud ettevõtetes oluline märksõna, kuid oli ootuspärane, et sama oluliseks jäävad siiski ka kasumlikkus ja toidu kvaliteedi säilimine protsessi lõpuni välja.

Naised tehnoloogiliste prototüüpide konkurssil[ muuda muuda lähteteksti ] Tehnoloogiliste lahenduste konkursil Prototron on naiste juhitud tiimide osakaal tagasihoidlik. Seevastu, kui naine on oma ideega parimate hulka jõudnud, tegeleb ta sellega edukalt edasi. Seren Eilmann on meeskonna Heelosophy eestvedajaks.

Autori peamine soovitus ettevõtetele on olla rohkem avatud innovaatiistele lahendustele ning käia kaasas ka teadliku tarbija ootustega. Samuti soovitab autor leida rohkem võimalusi sellistes uudsetes lahendustes, mis esmapilgul ei paista ettevõttele kõige kasumlikumad.

Он вопросительно взглянул на Эристона и Этанию, с явным удовлетворением увидел, что им нечего больше сказать, и начал речь, которую подготовил уже годы. - Элвин, - сказал он, - в течение двадцати лет ты был моим учеником. Я, как мог, старался научить тебя обычаям города и посвятить в принадлежащее и тебе наследие. Ты задавал мне много вопросов. Не на все у меня находился ответ.

Seren Eilmann on meeskonna Heelosophy eestvedajaks. Tema juhtimisel on välja töötatud nn nähtamatud sisetallad, mis muudavad kõrge kontsaga kingade kandmise mugavamaks.

Lihtsad voimalused raamatupidamise alustamiseks Poula Suured luhikesed valikud

Unikaalse tootmistehnoloogiaga saab valmistada igale kandjale personaliseeritud tugitallad, mis arvestavad nii jalakuju, kinga kui ka kasutaja kõndimisdünaamikat. Jelena Gorbatšova meeskond UniveR DID on välja töötanud universaalse kaasaskantava detektori narkootiliste ainete tuvastamiseks. Seade on narkootiliste ainete tarbimise analüüsiks tollis, politseis ja meditsiinis, võimaldades analüüsida vedelikke, gaase ja tahkeid aineid.

Lihtsad voimalused raamatupidamise alustamiseks Poula Binaarsed iPad variandid

Viide Terje Ennomäe juhib meeskonna FeelingStream tööd, et arendada analüüsirakendust, mis aitaks telekomiettevõtteid ja panku, et nad saaksid tõsta oma klienditeenindajate kliendisuhtluse taset.