Olen aastate eest kirjutanud visandi identiteediklassi kahest ülihuvitavast allklassist – zoohübriididest ja zooabsurdidest vt. Arale tundub väikegi loom suure ja ohtlikuna: tadžikkidel ja usbekkidel nt hiir elevandina, udmurtidel koer hundina või kassipoeg karuna. Kui ka Kristuse eesel viibib Mekas ja Medinas , naaseb ta sealt ikka eeslina jmt. Tehniline märkus: Järgnevas referaadis on originaalis ilma tõlketa antud eesti-, soome-, karjala-, vene-, saksa- ja ingliskeelsed tekstid, muud eestikeelsete tõlgetena või tõlgete tõlgetena.

  • Binaarsete valikute ulevaade IQ
  • Нет, я все-таки как-то не вижу, чем это может мне помочь.
  • 5-paevane libiseva keskmine kauplemise strateegia

Sellest statistikast torkab selgesti silma kaks üldseika: 1 sõnavara jagunemine sõnatarvitusteks on ka zooterminite piires äärmiselt ebaühtlane ja zipfilik: on väike hulk sagedasi, keskmine hulk keskmise sagedusega ja suur hulk vähesagedasi sõnu; 2 koduloomade dominant on ütlustes väga suur seda isegi küttivate rahvaste ainestikes, nt jakuutidel.

Teine üldküsimus on küsimus loomtermineid sisaldavate ütluste "repertuaaristruktuurist", semantilisest liigendusest. Minu liigenduskatse, mida järgnevas põgusalt refereerin, oli selgetel põhjustel "loomakeskne" ja johtus veel mõnest lisaseigast: 1 küllalt rohke kõnekäänuaines vanasõnade kõrval, mis välistas üldistavaile väidetele, hinnangutele, normidele rajaneva liigituse, kuid lubas siiski aine jaotamist tekstides esinduvate stseenide, situatsioonide, "skeemide" või "skriptide", pragmaatiliste põhisuhete jms alusel; 2 tundus olevat mõistlik säilitada korrelatsioon repertuaari enda põhiklasside ja neis klassides asuvate tekstide troobistruktuuri eelkõige metafooristruktuuri vahel; 3 nagu looduslik aine üldse, nii jaguneb ka loomaütluste aine ootuspäraselt prototüüpsuspõhimõtte järgi "klimpideks" ja "leemeks", kusjuures klimbistunud aine kogumass on tunduvalt väiksem leemena oleleva juhuaine Voimaluse lisatasu, vahevormide jms omast.

St suuremad ja selgepiirilisemad ainerühmad ja -sülemid ujuvad tegelikult rohke hajaaine leemes ja mu põhimureks sai parimalgi tahtmisel olla vaid nende nn loomulike klasside võimalikult paindlik ülesleidmine ilma vähimagi lootuseta kirjeldada midagi, mis toimub "leeme" poolel.

Hetkeks, kui mu tegevus zooaine juures katkes, oli põhiosa sellest jagatud nelja põhiklassi: A. Loomade "identiteeti" puudutavad ütlused.

Ütlused inimeste ja harilikult metafoorsete loomade suhetest. Ütlused reeglina metafoorsete loomade omavahelistest suhetest. Ütlused metafoorsete või mittemetafoorsete loomade suhetest muu mittezooloogilise looduse ja mõõtmetega. Kuna A-klass on selle kirjutise peateemaks, siis põikan alul väga linnulennuliselt ülejäänutesse. Siin leidub teisalt ka üsna palju parallelistliku struktuuriga tekste, mis koosnevad kahest kontrasteeritud osast – metafoorsest ja otsesest Hobu loodud ootama, naine vaene vaatama jts.

Erandjuhtudel võivad loomterminid denoteerida ka bukvaalselt loomi.

Алистра покинула Джезерака в расстроенных чувствах. Но она была бы довольна, если б могла увидеть его поступки, последовавшие непосредственно за ее уходом.

Klassis nähtub mitmeid selgemaid allklasse ja ainesarju. Best binaarvoimalused maaklerid Nigeerias selgem teemaring puudutab looma armastamist, abielu ja sugulust loomaga, loomade sünnitamist nai siga, saad põrsad palgaks, ütlevad soomlased; abielu paha naise või maoga on sama, nenditakse Idas; kuid mööndavasti abiellutakse loomadegagi, nt kui neil on varandust.

Loomi kujutatakse vanasõnades ka pahategijate, varaste, röövlitena, omaette allteema on koduloomade kaitse röövloomade eest. Eri vastuseid on saanud küsimus loomade tänulikkusest või tänamatusest: heateo palgaks väidetakse loomi tegevat nii head viskad koerale kondi, siis ta ei haugu kui paha aitad koera veest välja, raputab sind märjaks. Mitmesuguseid jahi- ja kalastusskeeme esindab rühm, kus loomi kujutatakse saagina siia kuulub tinglikult loomade alistamine ja dresseerimine üldse, parasiitide hävitamine jmt.

Loomi lülitatakse ka paljusid omandiskeeme Binaarsete valikute mangimine ütlustesse: juttu on nt looma ja ta peremehe suhetest, loomade ostust, müügist, vargusest, vahetusest, loomade hinnast ja väärtusest, sellest, et loomad kui omand on ühtlasi mure kes hobuseta, see hooleta.

On veel rida muid, vähemaid rühmi ja sarju. Nimetagem allklasse ja teemaringe siitki klassist.

Väga produktiivne on sünonüümisari, kus väidetakse, et loomad eriti röövloomad ei kahjusta üksteist, mõistavad üksteist: hunt ei murra hunti, koer ei astu koera käpa peale jne. Loomametafoorid on andnud nähtavalt Golden Geese meetodi binaarsed variandid võimalusi ka sugudevahelistest inimsuhetest kõnelemiseks: paarilise otsing, isas- ja emaslooma erinevad seksrollid ja käitumistüübid, eri liiki loomade kopuleerumiskatsed ja nende tavaline ebaõnnestumine jne.

Loomkujundid on olnud viljakad samuti Binaarsete valikute parim signaal ja vanemate suhete metaforiseerimisel: iga loom hoiab ja kaitseb oma poegi; inetu või äbarikki poeg on emale armas; vagur vasikas imeb kaht lehma; mära saab palju varssu, kuid läheb päitsed peas hauda.

  • Platinum Options Trading
  • Ему не стоило жаловаться, что его отвлекли.
  • Tuupilised ametnik jagavad valikulisi tehinguid

Leidub paar üliproduktiivset skeemi, mis lubavad suurepäraselt modelleerida ühiskondlikke vahekordi. Vanasõna ja valmi-loomajutu ühisosaks on kavalat ja tugevat looma vastandavad ja suhestavad motiivid: nõrk loom elab tugeva varal sääsk härja sarvel ; nõrgad söövad tugevate jäätmeid; tugevam võtab nõrgemalt toidu. Valmipärased on ka ütlused, kus loom kadestab teist ja tahab saada teise sarnaseks suuremaks, ilusamaks, üllamaksnt konn härjaks.

Liik (bioloogia) – Vikipeedia

On rida muidki, vähemproduktiivseid ainesülemeid: loom unistab saagist või toidust; väärikas loom ei küti tühist saaki; kus toitu saadaval, sinna koguneb pretendente nt raipe juurde kaarnaid ; liialt agressiivne loom kahjustab iseennast; haiget, vana, vangistatud vm võimetusseisundis olevat looma ei karda ~ ründavad nõrgadki jne. Paljudel puhkudel on kujutletav, et võimalikud on mõlemad, st loom toimiks nagu üldreegli näitena. Üks peasarju D-klassis on see, kus looma esitatakse füüsilise, bioloogilise, somaatilise agregaadina: räägitakse loomade kehaosadest, nende funktsioonidest ja tähtsusest, loomade muudest füüsilis-bioloogilistest omadustest ja parameetritest häälitsused, liikumisviis, suurus ja kaal, toit, ekskremendidsamuti välimusest, ilust, tundeseisunditest jms: vinguja siga; kass kukub käppadele; kala haiseb peast; särjelgi on süda jpt.

Sarja piires eristub veel selgemaid allsarju: 'väike, kuid kaval ~ ilus ~ tõhus' -sari väike hiir, terav hammas; väike uss närib läbi suuredki asjad ; Golden Geese meetodi binaarsed variandid kehaosad pole loomale rasked ega tülikad suled linnule, sarved härjale, võhad elevandile ; loomale meeldib ta saba, hääl vm; kui loomal on kõht täis, ei maitse toit nt hiirele tundub jahu mõru.

Teine suurem allklass seondab looma aasta- ja päevaaegadega ning ilmastikuga: Golden Geese meetodi binaarsed variandid loomade toiduoludest eri aastaaegadel talvel on nt raskepäeva- ja ööloomadest, loomade suhetest sademete, tuule, temperatuuri, valguse ja pimedusega seni kurg kooleb, kuni soo sulab; söö, lehmake, õlgi ja mäleta suve; üks pääsuke ei tee suve; hunt ei pelga vihma ega udu.

Kolmanda allklassi moodustavad ütlused looma suhetest ruumi, koha kui eluasemega: ei ole kohta loomadeta kalatut järve, linnutut metsa ; igas paigas omad loomad; loom või lind armastab oma pesa, ei reosta seda; igal loomal hea seal, kus ta on harjunud elama kala ei ela kuival; hülgel pole vees häda midagi.

Nüüd ühendame seni seosetuna tundunud jutud tüübipadrikutest ja loomavanasõnadest väitega: sellist tüpoloogilist rägastikku, nagu kujutab endast loomavanasõnade ja -kõnekäändude "identiteediklass" A-klasspole ma kohanud mitte kuskil mujal.

Ütlused loomade identiteedist Kuusi-Lauhakanga rahvusvahelises Cara Trading di valikutexpress KL paikneb valdav osa loomade jm olendite ja asjade identiteeti puudutavast ainest rühmades C1a.

X's basic nature, character will be unchanged; characteristics won't be changed; C1b. X is always X, although No need to teach X belonging to its character; hopeless to teach things not belonging to X's character; C1d. X will save X's habits and customs.

Nimetamine[ muuda muuda lähteteksti ] Binomiaalsel nomenklatuuril kasutatakse kahest osast koosnevat nimetust. Tavaliselt on see ladinakeelne, kuid nimetuses võib olla juuri ka teistest keeltest.

Tehniline märkus: Järgnevas referaadis on originaalis ilma tõlketa antud eesti- soome- karjala- vene- saksa- ja ingliskeelsed tekstid, muud eestikeelsete tõlgetena või tõlgete tõlgetena. Originaalkeeles tsiteeritavad tekstid on toodud kursiisis, tõlked ja lõdvemad referaadid tavalises püstkirjas. Loom säilitab oma liigi Suurendab bitkoininvesteeringuid tunnused sh karvkatte, värvi ~ neid ei saa likvideerida ~ muuta On näiteks üliproduktiivne rahvusvaheline ütlustesülem leopardist ~ pantrist ~ sebrast, kes ei kaota oma tähne ~ triipe Piiblis Jer.

Harakas ~ Vares ei jäta hüplemist ~ Varblane kargleb ka aastaselt saksa: B, ; jaapani: Petr. Kuer on loodud haukuma eesti: EV ; Sehän koiran virka on Golden Geese meetodi binaarsed variandid haukkuu Sl ; vrd ka ungari: Nagy k ; Koeral on komme haukuda läti: FS; Koer ei saa haukumata elada udmurdi: Kral.

X on X, olgu suur või väike indiviid Ka väike mürkmadu on madu, ka nõrk vaenlane on vaenlane ~ Mürkmadu jääb mürkmaoks, ükskõik kui suur ta on, vaenlane jääb vaenlaseks, ükskõik kui kaugel ta on jts mongoli: Br. Metsas lõvi on lõvi, olgu isane või emane kurdi: Br. X ei ole Y ~ X-ist ei saa Y-d või X-i ühest alaliigist ei saa teist Loomad on paariti vastandatud suuruse, ohtlikkuse, "ülluse" vm alusel.

X püsib X-ina ~ tast ei saa Y-d ajast või east sõltumata: noorena kui ka vanana, sündides ja surres, hommikul ja õhtul jne Kes koer elades, see koer surres eesti: EV ; Mis koer õhtul, see koer homikul eesti: EV ; Kes on lõunani koer, on seda ka pärast lõunat ungari: Nagy d61 Kes eesel on olnud, see eesliks jääb läti: FS; Eesliks sündis, eeslina elas, eeslina ka suri pärsia: Krgl. X on X ~ tast ei saa Y-d, kuigi ta välimuselt või värvilt meenutabki Y-d Koer pole jänes, kui ta ka on punakat värvi ungari: Nagy ny Kirjust kitsest ei tule tiigrit tadžiki: Kal.

Kui ka Kristuse eesel viibib Mekas ja Medinasnaaseb ta sealt ikka eeslina jmt. X-lind, -madu vm ei mune ~ ta pesas ei leidu ~ ta ei hau välja Y-linnu, -mao vm muna Varesepesast kanamuna ei võta hiina: Br. Ja see jätkub, ja jätkub, ja jätkub Suutsin korrektselt refereerida vaid kaks allklassi loomade identiteeti käsitlevast ütlusteklassist, enamat mu ruumivaru ei võimalda.

Tegelikult jätkub see identiteedi-kaleidoskoop veel pikalt.

  1. Bollingeri banding paeva kaubandusstrateegia

Tuleb vastu nt järgmine allklass, kus looma liigiline või sooline identiteet muutub või loom ei edasta seda oma poegadele. Nt udmurdi kõnekäänus muutub kana kukeks; ungarlastel võib kronust saada võluhobune; Jaapanis võib isegi hiirest saada tiiger; Hiinas võib ka varesepesas sündida föönikslinde; korea kõnekäänus nenditakse, et isa on lõvi, kuid poeg šaakal või Vietnamis, et tiigril on sündinud koerakutsikas, või et prillmadu on sünnitanud sisaliku, või et kanaemal selguvad olevat pardipojad ; ovambod lasevad kärbsel sünnitada mesilase; jaapanlastel ja uiguuridel võib harksabakull välja haududa kotka Golden Geese meetodi binaarsed variandid jne.

Looma metafoorne liik võib muutuda ka eritingimustel ja -situatsioonides nt vanana vm mõttes võimetuna, hädas, meeleheites, ebaõnnes, häbiga, võõrsil jne : nii muutub Vietnamis vana kass rebaseks, inguššidel vana lõvi koeraks, armeenlastel seevastu muutub kass hädaga lõviks, bengalitel muutub kass tapluse ajal tiigriks, mitmel Ida rahval võib halva õnne korral hobunegi tallis muutuda eesliks jne.

Механизмы откликнулись мгновенно, словно и не было миллионов лет, прошедших со дня их последнего включения. Огромный каменный блок, на котором стояли Элвин и Хедрон, начал плавно уносить их в глубину. Голубое пятнышко над головой внезапно исчезло. Шахта закрылась сверху: больше не было опасности, что кто-нибудь случайно свалится в. Возможно, другой каменный блок каким-то образом материализовался на смену тому, который поддерживал теперь Элвина и Хедрона.

Omaette sarja moodustavad kogu maailmas tuntud ütlused liialdamisest, kus paaris on silmapaistvalt väike ja suur loom ning väikesest tehakse suur: Eestis tehakse tavaliselt kärbsest elevant, kuid kärbse asemel võib olla ka nt sääsk, kirp vm, ja elevandi asemel härg, kaamel, lõvi vm.

On suur rahvusvaheliselt tuntud ainesülem, kus teatav alamklass lülitatakse ülemklassist välja: mära ei ole hobune; kits pole kariloom; harakas pole lind; kiisk pole kala jpm. See sülem nagu mitmed muudki ei piirdu sugugi ainult loomkujunditega, vaid ulatub reipalt muudele semantilistele väljadele: "Zapakas" pole auto; lutikas pole liha; kopikas pole raha; põll pole rõivas; naine pole inimene; hiidlane pole mees jne jne.

Ühtlasi kalduvad üksikväited ahnelt liituma ja kontamineeruma.

Paralleelselt kulgeb teine rida, mis põlatuile armu annab ja nad siiski oma liigi esindajaiks loeb: vareski on lind; öörgi on raha; kirpki on liha jne. Lisanäiteid kujundileksikast ja liidetest vt. Eristub välja ka rühm, kus kõneldakse loomade nende ümber aga paljude muudegi objektide identifitseerimisraskustest, mis võivad tuleneda nt pimedusest vm tajumüradest, tajuja meelenüridusest, kogenematusest, emotsionaalsest seisundist, kadedusest, ahnusest vm-st.

Koreas ja Jaapanis märgitakse, et varest ja ronka on tõesti raske teineteisest eristada. Arale tundub väikegi loom suure ja ohtlikuna: tadžikkidel ja usbekkidel nt hiir elevandina, udmurtidel koer hundina või kassipoeg karuna. Öösel, kus on ühtaegu pime ja hirm, on tajuhäired eriti ootuspärased, kuid teisalt ka kõik kassid hallid. Vist kogu Euraasias näib naabri kana hanena; udmurtidel ka naabri vasikas lehmana või lehm hobusena jne.

Navigeerimismenüü

Liigivastavustelt ja -muutustelt siirdutakse vanema ja poja individuaalsete sarnasuste ja erinevuste juurde see sülem ei kuulu vist enam identiteediklassi : väidetakse, et milline on vanaloom, selline ka poeg; et noored õpivad kõike vanadelt; et ühe looma poegade seas võib teisalt leiduda üsna erinevaidki jne. Olen aastate eest kirjutanud visandi identiteediklassi kahest ülihuvitavast allklassist – zoohübriididest ja zooabsurdidest vt.

Krikmann Meenutan neid siinkohal vaid väga lühidalt. Zoohübriidid kirjeldavad kahe eri looma osadest, käitumisviisidest vm külgedest koostatud olevusi ja neid esitavad tekstid on üldjuhul parallelistlikud kõnekäänud, mitte vanasõnad kui üldistavad implikatsioonid. Hübriidide erijuhuks on 'Ei X ega Y '- struktuurid: Ei paabulind ega vares vene ; Ei madu ega kala indoneesia jts. Zoohübriidide põhivorm on somaatiline: üks kehaosa ühelt, teine teiselt loomalt, või siis üks loom teise nahas.

Willy Wonka \u0026 the Chocolate Factory - The Candy Man Scene (1/10) - Movieclips

Sagedasemad kehaosade kombinatsioonid on: pea : saba; suu : saba; hammas Golden Geese meetodi binaarsed variandid saba; nahk : hambad; nahk : süda. Silmakirjalikku kurja kirjeldavad vist nt sellised kombinatsioonid, nagu: Rebase saba, hundi silmad mordva ; Ööbiku Kaubandus Bitquoins UK, hundi süda udmurdi ; Rebase saba, hundi suu vene.

Hübriid võib selgeltki viidata ka välimuse ja mõistuse vastuolule: Lõvi rüht, aga kana aru; Välimuselt kotkas, mõistuselt teder mõlemad vene. Üsna produktiivne on rühm, mis loomkujundite kaudu kontrasteerib kõnealuse töö- ja söömisvõimet. Eestis öeldakse näiteks, et keegi on härg sööma, kuid kukk ~ kana ~ täi tegema; Lätis võib härja asemel olla hobune ja vähetegija sümboliks ka varblane või kärbes; Soomes võivad olla paaris hobune ja täi jne. Hübriidsus võib ilmneda muiski vastandlikes tingimustes, nt ohus ja väljaspool ohtu, kodus ja külas, suhetes ülemuste ja alamate, tugevate ja nõrkadega jne.

Udmurdid, armeenlased, tatid, aserid ütlevad näiteks: Kodus kukk, väljas tibu; soomlastel võib keegi olla tuvi külas, kuid karu või koer kodus; jaapanlased halvustavad neid, kes on varblaste vastu kotkad, kuid kasside vastu hiired jne.

Loomhübriid võidakse tekitada ka, kui on vaja rõhutada paljude eri positiivsete oskuste või võimete samaaegsust. Nt karjalased ütlevad, et sel, kes läheb suurde perre miniaks, peab olema kiurun kieli, linnun mieli, lambiahvenen ajatus. Tilley inglise kogumikus leidub ütlus kirurgi kohta: A good surgeon must have an eagle's eye, a lion's heart and a lady's hand leedi pole, tõsi küll, loom.

Zooabsurdideks olen nimetanud konstruktsioone, kus loomale omistatakse tunnuseid, mis tal tegelikkuses puuduvad, kuid on olemas mõnedel teistel loomadel peaasjalikult kehaosi, kuid ka värve, võimeid elada teatud keskkondades jnesamuti katseid saada loomalt mõnd "vale" toodet villa, piima vm.

Rahvusvahelises aines tulevad ette nt järgmised tuumkujundid: valge vares ~ ronk ~ varblane, vöödiline koer; kala ~ konna kõrvad; koera ~ kassi ~ hobuse ~ eesli ~ kaameli ~ tiigri ~ jänese ~ mao ~ konna sarved; vasika kihvad, kana ~ kuke ~ konna hambad, konn pureb; kala hääl, kala laulab, kass haugub, siga haugub oravaid, luik ~ kana kireb, vares kaagutab, vähk ~ kana vilistab; kana ~ täi köhib, oinas aevastab; mao jalad, neljajalgne kana, sea kabjad ~ küüned, kala reied; kassi ~ kaameli ~ konna tiivad, lennuvõimetu lendab nt koer, kass, hobune, lehm, vasikas, pühvel, karu, konn vm ; kass ~ siga sukeldub; orav püüab hiiri, kass püüab jäneseid; konna saba; sea ~ eesli ~ vähi ~ konna ~ kilpkonna vill, siga või madu püütakse pügada; Golden Geese meetodi binaarsed variandid tahetakse lambanahka, sealt tahetakse lambaliha; linnu ~ kana ~ härja piim, hundi ternespiim, oinalt tahetakse võid, sokult juustu, lüpstakse isast, lüpstakse linde, härja ~ kuldi ~ kana udar; tiine härg, isanepoegib, aher poegib; imetakse härga.