Varade õige hindamine enne likvideerimist ongi eelkõige oluline, et selgitada välja, kas äriühing on võimeline kohustusi täitma. Igal juhul oleks tühjalt seisvate ettevõtete jaoks lihtsam, kui aruannete koostamise ja muu administratiivtegevusega seoses oleks vähem kohustusi. Kasumit võib välja maksta samamoodi nagu osaühingu ja täisühingu puhul.

Puhastaja Kaubamaja (Ebeta AS) reklaamvideo

Kõik kohustused tuleb ära maksta ning järelejäänud raha jääb omanikele. Tulumaks tuleb lõppjaotiselt ära maksta nagu dividendidelt, v. Raamatupidajaga saab teha kokkuleppe, et maksad ette kokkulepitud lisatasu ja selle eest teeb ta kõik vajalikud likvideerimisaruanded ära, siis jääb ka see veel firma kuludesse.

Kui varadest kohustuste katmiseks ei piisa, siis tuleb ette võtta pankrotimenetlus ja see on veidi tõsisem protsess. Eeldab häid suhteid ja avatud suhtlemist. Osa- või aktsiakapitali konverteerimisel eurodesse olid äriühingud Seisva äriühingu aruandlusega seotud kohustused Eestis kehtivad õigusaktid ei paku lihtsustatud aruandluse võimalust ettevõtetele, millel puudub äritegevus.

Tegevused pärast ettevõtte asutamist

Kõikidel äriregistris registreeritud äriühingutel on kohustus esitada kord aastas majandusaasta aruanne. Aktsiaseltside aruanded peavad olema alati auditeeritud, osaühingute aruanded peavad olema auditeeritud juhul, kui nende varade maht, müügitulu ning töötajate arv ületavad seaduses toodud miinimumpiirid.

Teatud juhtudel asendatakse audit ülevaatusega, mille puhul audiitori tehtavad toimingud mõnes valdkonnas ei pruugi olla nii põhjalikud kui auditi puhul. Seisvatele äriühingutele lihtsamaid reegleid aastaaruande koostamiseks Eestis ette nähtud ei ole.

Ettevõtte tegevuse lõpetamine

Euroopa Komisjonis on arutlusel eelnõu, millega soovitakse eristada nn mikromajandusüksused ja vabastada need aruandlusega seotud kohustustest. Mikromajandusüksuseks on ettepanekute kohaselt äriühing, millel on täidetud vähemalt kaks kriteeriumi: maksimaalselt 10 töötajat, bilansimaht väiksem kui eurot ning käive väiksem kui 1 eurot.

Mikromajandusüksustele peaks eelnõu järgi muutuma vabatahtlikuks nii raamatupidamise aastaaruannete koostamine, auditeerimine kui ka äriregistrile esitamine. Selliste majandusüksuste juhtimise ja aruandlusega seotud keskmiseks halduskoormuseks Euroopa Ühenduses on hinnatud eurot äriühingu kohta aastas, millest ligikaudu 75 protsenti moodustavadki raamatupidamise ning aruandlusega seotud kohustused.

Tegevused ettevõtte loomisel

Aastaaruande peab esitama ka siis, kui äritegevust pole olnud. Lisaks eelnevale kahele variandile on võimalik ka oma ettevõtte müüki panna. Kui usute, et ettevõte on piisavalt kasumlik ja suure väärtusega, oleks hea mõte ka tellida ettevõtte väärtuse hindamise. Ettevõtte müük võib osutuda omanike jaoks kasumlikumaks kui ettevõtte likvideerimine ja ülejäänud kasumi jaotamine.

Mõne ettevõtja jaoks võib tema firma olla sentimentaalse väärtusega ning olude sunnil likvideerimise puhul oleks müümine atraktiivsem, sest firma justkui elab edasi.

Ettevotte tegevused

Millised oleksid alternatiivid? Eestis reguleerivad ettevõtlusvorme erinevad seadused.

Ettevotte tegevused

FIE on füüsiline isik ettevõtjana tegutsev füüsiline isik, kes on kantud Äriregistrisse. FIE eelisteks on algkapitali nõude puudumine, kassapõhine raamatupidamine ja madalad asutamiskulud.

Ettevõtlusega alustamine 2. osa. Tegevused ettevõtte loomisel

Miinuseks on keerulisem maksustamine võrreldes ettevõtetega ja ettevõtlusest tulenevate kohustuste vastutamine isikliku varaga. Osaühing OÜ on Eestis levinuim ettevõtluse vorm olnud läbi aegade.

 1. Milline ettevõtlusvorm valida?
 2. Raha kasutamine I kruptograafiline sukeldumine
 3. Binaarsed bitquoin variandid
 4. APA Sih Binary Option Indoneesia
 5. Ettevõtte tegevuse lõpetamine Ettevõtte tegevuse lõpetamine Mis siis ettevõttest saab, kui ma enam ei taha ettevõtlusega tegeleda?
 6. Ettevõtlusega alustamine 2. osa. Tegevused ettevõtte loomisel
 7. Oma firma asutamine, OÜ registreerimine ettevõtjaportaalis - accord.ee

Osaühingu võib asutada vähemalt 1 inimene ja seda on võimalik teha läbi e-äriregistri. Aastaid tagasi lihtsustati oluliselt osaühingu asutamist ja loodi võimalus osakapitali sissemakse teha tulevikus tähtaja määrad ära asutamisel. Osakapitali suurus on vähemalt EUR. Täisühing ehk TÜ on sarnane äriühingu vorm osaühinguga. Erinevused on selles, et TÜ-s saab olla vähemalt 2 osanikku, kes vastutavad TÜ kohustuste eest isikliku varaga.

Ettevõtte tegevuse peatamine, hilisem tegevuse jätkamine või lõpetamine

Kapitali suuruse määravad ära asutajad põhikirjaga. Lisaks puudub TÜ-l majandusaasta aruande esitamise kohustus. Erinõuetega tegevusalad jaotuvad kahte kategooriasse — tegevusalad millel on vaja taotledategevuslubaja tegevusalad, millel on kohustus esitada majandustegevusteade.

Tegevusloa või majandustegevusteate registreerimise kohustuse kohta leiab infot valdkonda reguleerivatest organisatsioonidest ja õigusaktidest.

Ettevotte tegevused

Suhtlus Maksu- ja Tolliametiga Alustava ettevõtjana on võimalik käia enne ettevõtlusega alustamist Maksu- ja Tolliametis konsultatsioonis ja saada ülevaadet ettevõtlusega seotud tegevustest, aruannetest ja maksudest.

Peale ettevõtte asutamist on esimese sammuna soovitav sõlmida Maksu- ja Tolliametiga leping e-maksuameti kasutamiseks. Töötamise register Töötamise registreerimise kohustus on kõigil tööd võimaldavatel füüsilistel ja juriidilistel isikutel.

Töötamise register on maksukohustuslaste registri alamregister, mida peetakse Maksu- ja Tolliametile, Tööinspektsioonile, Eesti Töötukassale, Eesti Haigekassale, Sotsiaalkindlustusametile ning Politsei- ja Piirivalveametile seadusega pandud ülesannete täitmise tagamiseks.

 • Ettevõtte tegevuse lõpetamine - Pilvebüroo
 • Kuidas katsetada kaubandusstrateegiaid
 • Ettevõtlusega alustamine: Tegevused peale ettevõtte asutamist
 • Jaga Lotto valik.
 • Alustavad ettevõtjad on sageli nii toodete loojad, teenuse pakkujad, müügispetsialistid, suhtekorraldajad, raamatupidajad ja selle kõrval ka ettevõtte juhid.