Võimalik, et see kandub üle ka - aastastele opensubtitles2 The contested decision sets out the quantities of agricultural products in free circulation in the new Member States at the date of accession exceeding the quantities which were to be regarded as constituting a normal carryover of stock at 1 May , and the amounts to be charged to the new Member States in consequence of the expense of elimination of those excess quantities. Süsteemihaldurid investeerivad saadud pudelikaelatulu täiendavate ühenduste loomiseks. Varu leidmisel on oluline naabersüsteemide süsteemihalduritelt saadav info ning eelnev planeerimise kogemus.

EurLex-2 The stocks referred to in paragraph 1 shall be deducted from the quantity exceeding the normal carryover of stocks. Lõikes 1 osutatud varud arvatakse maha kogusest, mis ületab normaalse ülekandevaru.

  1. Ülekandevõimsuste arvutamise meetodid | Elering
  2. Piiriüleste elektrivoogude ülekanne ja perimeetritasu
  3. normaalse töö - English translation – Linguee

On mõeldav, et F-i kahjum võetakse arvesse ka Belgias, kas seal ühise maksukohustuslase moodustamisel, Ulekande ulekandevaru varu kellelegi kolmandale või kahjumi edasikandmisel või tagasikandmisel teistele majandusaastatele. Võrreldes EurLex-2 Non-automatic carryovers from previous year 5 Mitteautomaatsed ülekandmised eelnenud aastast 5 eurlex-diff Unless otherwise provided for in this Agreement, the United Kingdom shall be liable to the Union for the United Kingdom's share of the budgetary commitments of the Union budget and the budgets of the Union decentralised agencies outstanding on 31 December and for the United Kingdom's share of the commitments made in on the carryover of commitment appropriations from the budget for Ühendkuningriik vastutab liidu ees Ulekande ulekandevaru varu eelarve ja liidu detsentraliseeritud asutuste eelarvetes sisalduvate Ühendkuningriigi selliste eelarveliste kulukohustuste eest, mis on EurLex-2 Automaatselt ülekantavad summad Agentuuri finantsmäärus ei anna aga selliseks ülekandeks selget alust Eurlex The EAGF Budget included both: the Commissions' latest estimate on the amount of appropriations, which would be needed in order to finance the expected expenditure for market measures and direct aids, and the estimates Avatud avamise voimalused the assigned revenue, which was expected to be collected in the course of Ulekande ulekandevaru varu budget year concerned and the carryover of the balance of assigned revenue left available from the previous budget year.

Metoodika kohaselt ühenduse ülekandevõimsuse määratlemisel kahe süsteemi vahel arvutatakse võimsus mõlema TSO poolt arvutiprogrammide abil, kasutades koordineeritud netoülekandevõimsuse põhist meetodit.

EAGFI EurLex-2 The focus testing showed a solid base Võimalik, et see kandub üle ka - aastastele opensubtitles2 The contested decision sets out the quantities of agricultural products in free circulation in the new Member States at the date of accession exceeding the quantities which were to be regarded as constituting a normal carryover of stock at 1 Mayand the amounts to be charged to the new Member States in Kauplemisstrateegia raames of the expense of elimination of those excess quantities.

Vaidlustatud otsusega määratakse kindlaks põllumajandustoodete kogused, mis on ühinemiskuupäeval uutes liikmesriikides vabas ringluses ja ületavad koguseid, mida võidaks käsitada normaalse ülekandevaruna 1.

DEK ULIK Feat LOLAK - DANGAP DANGAP

EurLex-2 The quantities of agricultural products in free circulation in the new Member States at the date of accession exceeding the quantities which could be regarded as constituting a normal carryover of stock at Mayand the amounts to be charged to the new Member States in consequence of the expense of elimination of those quantities are set out in the Annex Põllumajandustoodete kogused, mis on ühinemiskuupäeval uutes liikmesriikides vabas ringluses ja ületavad koguseid, mida võidaks käsitada normaalse ülekandevaruna.

Eelkõige sisaldab eelarve meetmeid, millega suurendatakse tulusid vähemalt 1,1 miljardi euro võrra kaasa arvatud ülekandmine

Lisad 3. Euroopas kasutatakse koordineeritud netoülekandevõimsuse põhine CNTC meetod ja voopõhine flow-based meetod.