Tarneahela strateegia väljatöötamine ja elluviimine 7 Tegevusnäitajad: 1 tunneb äristrateegia väljatöötamise meetodeid ning oskab defineerida alamstrateegiad; 2 seab äristrateegiast lähtuvalt eesmärgid tarneahela sooritusele; kehtestab tulemusnäitajad nii tarneahela finantsvaatele, osapooltele, protsessidele kui ka tarneahela meeskonna arendustegevustele; selgitab eesmärgid, tulemusnäitajad ja kvaliteedi nõuded osapooltele mõistetavalt; 3 kaardistab kliendi nõuded ning defineerib neile vastavad tarneahela eesmärgid, tulemusnäitajad ja protsessinõuded; 4 korraldab võrdlusuuringuid, püstitab uuringu jaoks lähteülesandeid, lähtudes äristrateegiast, tarneahela strateegiast või kliendikohase tarneahela vajadustest; 5 planeerib tarneahela ressursse, lähtudes strateegia elluviimisest raha, tootmisvahendid, tööjõud. Teisel astmel käsitletakse disaini kui kujundust. Marco Steinber[ muuda muuda lähteteksti ] Sitra strateegilise disaini juht, arhitekt Marco Steinberg arvab, et strateegiline disain on kui vahend, millega Selleks on kehtestatud kolm võtmeküsimust. Hindamismeetod id : test. Disainerid on probleemilahendajad ning nad peavad tundma probleemide erinevaid tasemeid.

1. taseme valiku strateegiad Etrade Level 4 nouded

Tarneahela strateegia väljatöötamine ja elluviimine 7 Tegevusnäitajad: 1 tunneb äristrateegia väljatöötamise meetodeid ning oskab defineerida alamstrateegiad; 2 seab äristrateegiast lähtuvalt eesmärgid tarneahela sooritusele; kehtestab tulemusnäitajad nii tarneahela finantsvaatele, osapooltele, protsessidele kui ka tarneahela meeskonna arendustegevustele; selgitab eesmärgid, Strateegia binaarne valikud Kaubandus ja kvaliteedi nõuded osapooltele mõistetavalt; 3 kaardistab kliendi nõuded ning defineerib neile vastavad tarneahela eesmärgid, 1.

taseme valiku strateegiad ja protsessinõuded; 4 korraldab võrdlusuuringuid, püstitab uuringu jaoks lähteülesandeid, lähtudes äristrateegiast, tarneahela strateegiast või kliendikohase tarneahela vajadustest; 5 planeerib tarneahela ressursse, lähtudes strateegia elluviimisest raha, tootmisvahendid, tööjõud.

Hindamismeetod id : test.

1. taseme valiku strateegiad Kaubandusvoimalused Strateegia Wikipedia

Tarneahela võrgustiku projekteerimine ja arendamine 7 Vaata kompetentsi Tegevusnäitajad: 1 kaardistab olemasoleva tarneahela "As Is" ja defineerib protsessid kogu tarneahela ulatuses, kasutades sobivaid meetodeid; kasutab enamlevinud tulemusnäitajaid tarneahela protsesside soorituse mõõtmiseks tarnekindlus, tarnekiirus, paindlikkus, tarneahela kulud ja varade tootlus ja kitsaskohtade tuvastamiseks; 2 määratleb konkreetset tarneahela võrgustikku mõjutavad faktorid ja piirangud ning selgitab sh kvantitatiivselt nende mõju tarneahela sooritusele näiteks kulude teke, maksukoormus, kvoodipiirangud, ametiühingute tegevuse mõju, tarbijakaitse, keskkonnamõjud jms ; 3 modelleerib terviklikke tarneahelaid, kasutades lineaarset programmeerimist ja levinumaid tehnikaid; 4 projekteerib äristrateegiast, kliendi vajadustest ja modelleerimise tulemustest lähtuva tarneahela võrgustiku; 5 selgitab võrdluse teel parima võrgustiku ülesehituse; põhjendab selgelt ja mõistetavalt selle eeliseid.

Sisemiste protsesside juhtimine ja integreerimine 7 Vaata kompetentsi Tegevusnäitajad: 1 lähtuvalt tarneahela protsessidest loob ülesanded ning defineerib organisatsiooni rollid nende täitmiseks koos profiilidega, millele vastavust oodatakse rollide täitjatelt; osaleb valiku tegemisel meeskonna koostamiseks; 2 töötab välja tarneahela põhiprotsessi, arvestades ostujuhtimise, tootmise, turunduse ja müügi ning logistika omavaheliste seostega; 3 moodustab ja juhib ettevõtte valdkondadeüleseid projektile orienteeritud meeskondi ettevõttele kõige kasulikumal moel.

  • Kutsestandardid: Tarneahelajuht, tase 7 - Kutseregister
  • Kutsestandardid: Personalijuht, tase 7 - Kutseregister
  • Vaata kompetentsi Tegevusnäitajad: 1.