Paljudes vanades ja ka uutes laenulepingutes on tingimus, mille kohaselt ei saa laenuvõtja kasu sellest, kui EURIBOR kukub nullist allapoole. Kui Te seda ei tee, maksustatakse finantsvara edasi vana maksusüsteemi järgi. Nii näiteks pakub Euroopa Keskpank praegu pankadele pikaajalist, kuni nelja-aastase tähtajaga laenu turutingimustest oluliselt soodsamalt. Eriti on see pankade jaoks kasulik kriiside ajal — seda on näha käesoleva kriisi ajal ja oli näha ka eelmises kriisis.

Kuni selle ajani välja makstud intress on jätkuvalt tulumaksuvaba.

  • Kauplete automaatselt oma kruptograafiaga
  • Vaike risk korge tasu kolmnurga paevakaubandusstrateegia

Neid investeerimishoiuseid ei loeta investeerimiskontol finantsvaraks. Kui sellise investeerimishoiuse hoiusumma või intress laekub Teie investeerimiskontole, peate seda tuludeklaratsioonil näitama investeerimiskonto sissemaksena. Mis saab minu Kasvuportfelli lepingust, mille olen sõlminud enne 1.

OECD Kommentaarid Jaga valik Tehingud

Kui kogute pensionivara lepinguga Kasvuportfell Pensioniks, siis jäävad maksustamispõhimõtted endiseks. Kui sõlmisite Kasvuportfelli või Kasvuportfell Juuniori lepingu enne 1.

OECD Kommentaarid Jaga valik Tehingud

Kuni selle ajani jäävad kehtima senised investeerimisriskiga elukindlustuslepingute maksusoodustused. Neid lepinguid ei loeta investeerimiskontol finantsvaraks. Kui sõlmisite Kasvuportfelli või Kasvuportfell Juuniori lepingu pärast 1.

Turvalised e-tehingud

Neist lepingutest saadud tulu maksustatakse. Samas saate selle lepingu liita investeerimiskontoga ja seeläbi maksukohustust edasi lükata. Põhjuseks on see, et neid, kes tahavad raha välja laenata, on rohkem kui neid, kes soovivad laenu võtta. Intressimäärasid on hoidnud all ka see, et euroala keskpangad on käivitanud suuri varaostuprogramme ehk lihtsamalt öeldes on trükitud juurde uut raha.

Eraldi arvelduskonto investeeringutele

Nüüd aga on asjaolud muutumas ning globaalne koroonaviirusest põhjustatud majandusseisak on ka pangandussektori ja rahaturud n-ö stressi viinud. Selles olukorras hindavad pangad likviidsust kõrgemalt kui varem.

Kuid ikkagi miks? Esiteks on rohkem neid panku, kes ei taha enam nii odavalt laenu anda ja hoiavad vaba raha igaks juhuks tagavaraks.

OECD Kommentaarid Jaga valik Tehingud

Teine põhjus võib olla seotud euroala killustumisega, kus tugevate näiteks Saksamaa ja nõrkade näiteks Itaalia pankade jaoks on laenuraha hinnaerinevus kasvanud. Kindlasti on see üks rahandusturu stressi põhjuseid. Kuna EURIBOR ei ole riskivaba intressimäär, siis mõjutab seda ka nii pangandussektori kui terviku tugevus kui ka see, kui odavalt keskpank kommertspankadele laenu annab.

Investeerimiskonto | SEB

Üsna oluline mõjutaja on ka rahaturu likviidsusest sõltuv riskipreemia. Viimane tuleneb sellest, et pikema tähtajaga krediidiriski võtmise eest nõuavad investorid suuremat hüvitist. Pangad on omalt poolt nõus maksma kõrgemat hinda, kuna tänu sellele on neil kindlam teadmine, kui kaua laenuraha neil käes on ja kui kallis see laen on.

OECD Kommentaarid Jaga valik Tehingud

Praegu tuuaksegi välja asjaolu, et niigi habras euro tagamata rahaturg lakkas märtsi lõpus ja aprillis sisuliselt töötamast. Rahaturufondid tõmbusid tagasi kommertsväärtpaberite turult, kus kaubeldakse laenuvõtjate lühiajaliste võlakohustustega, ja suurendasid likviidsuspuhvreid, et arvestada ettevõtete kasvanud likviidsus- ehk rahavajadustega.

Mis saab neist investeerimishoiustest, mille olen avanud enne 1. Kui Teie investeerimishoius on avatud enne 1. Kuni selle ajani välja makstud intress on jätkuvalt tulumaksuvaba. Neid investeerimishoiuseid ei loeta investeerimiskontol finantsvaraks. Kui sellise investeerimishoiuse hoiusumma või intress laekub Teie investeerimiskontole, peate seda tuludeklaratsioonil näitama investeerimiskonto sissemaksena.

Tulenevalt nõudluse kahanemisest vähendasid pangad samal ajal kommertsväärtpaberite emiteerimist ning pöördusid repotehingute väärtpaberite müügi- ja tagasiostutehingud turule ja kasutasid suuremas ulatuses euroala keskpankade poolt pakutavaid laenamisvõimalusi. Väheoluline ei ole ka asjaolu, et seoses koroonaviiruse puhanguga kasvas märtsis-aprillis euroala pankade nõudlus dollari järele.

Kas ees ootab EURIBORi järsk tõus ja mida see tähendab tavalise laenuvõtja jaoks? | Eesti Pank

Ühtäkki muutus finantsturul soodsamaks laenata dollari asemel eurosid ja konverteerida need tuletistehingute turul dollariteks. Sellisel viisil laenatud dollari hind kujunes soodsamaks kui dollareid otse turult laenata.

OECD Kommentaarid Jaga valik Tehingud

Nii näiteks võib Eestis asuv tanklakett vajada dollareid kütuse ostmiseks ja laenab need selleks pangast. Kas minu kodulaenu hind hakkab tõusma?

Teavitus küpsiste kohta

Kodulaenu maksmisel on olulised kaks intressimäära — esiteks marginaal, mis sõltub konkreetsest kokkuleppest laenuvõtja ja panga vahel, ning teiseks EURIBOR. Need kaks kokku liites saamegi intressi, mida tuleb igakuiselt tasuda. Tõenäoliselt mitte, aga siin on mitu aga. EURIBORi surub allapoole see, et euroala keskpangad on käivitanud uue ja väga suure varaostuprogrammi tavakeeles rahatrükimille maht ulatub miljardi euroni ehk 7 protsendini euroala SKPst.

Salaries in Shanghai China|How much do people make in China |上海收入调查

Euroala keskpankade töö tulemusel peaks laenuraha olema mõnda aega väga odav.