Kõige kõrgem aga keskkonnaministeeriumi haldusalas olevas keskkonnaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse ehk KEMITi töötajatel, mis on eurot. Selgus, et innovatsioon Eesti ettevõtetes seostub suurema meeste-naiste palgalõhega.

Foto: Kaupo Kikkas Liisa Pakosta sõnul peaks võrdsete võimaluste tagamine tööturul töötaja soost sõltumata ning selleks vajalike paindlikumate töö- ja pereelu ühildamist võimaldavate lahenduste pakkumine saama kõigi tööandjate südameasjaks. Tasuta rakendus jõuab kasutajateni detsembrikuu jooksul.

Eesti sooline palgalõhe on kõrgeim Euroopa Liidus

Pakosta sõnul hoiavad naised sääste peamiselt pangahoiuste taolistes madala riskiga hoiustes ning tasub mõelda, mida selle olukorra muutmiseks oleks mõistlik ja vajalik teha. Samuti on lisaks ettevõtetele Pakosta sõnul ka riigil suur roll.

Eesti Koos riigieelarvega avalikustas rahandusministeerium ka põhjaliku seletuskirja, millest on näha detailne ülevaade ministeeriumite haldusalade palkadest ja ka personali voolavusest ehk tööd vahetavate inimeste hulgast. Kõige raskem aasta näib olevat lennunduses.

ENSV palgalõhe oli teadaolevalt suurim kommunistlikus Euroopas. Neljandik sellest oli selgitatav erinevustega hariduses, ametis ning sektoris.

Suur ülevaade riigi rahakotist: kõrgeimat palka maksab sotsiaalministeerium

Eesti Panga peaspetsialisti Jaanika Merikülli sõnul leitakse, et naised võitsid üleminekust turumajandusele postkommunistlikes riikides. Sooline palgalõhe alanes enamikes kommunistliku bloki riikides, väljaarvatud Venemaal ja Ukrainas, kus lõhe suurenes. Naised võitsid, sest hariduse tasuvus kasvas ning majandus liikus teenuste Korgeimate voimaluste ulevaade suunas, kus on põhiliselt hõivatud naised.

Chinese cheap quad. Serious review!

Seetõttu ei olnud ka töötuks jäämise risk nii suur. Palgalõhe on Eestis küll visalt vähenenud, kuid Eurostati järgi on palgalõhe endiselt piirkonna suurim. Palgalõhe langus on seotud üldise palkade ebavõrdsuse langusega, sellesse on panustanud ka alampalkade tõus.

Soorollid on olulised, kuid nende otsene seos palgalõhega on nõrk.

Oakland, KY, United States of America Ilm

Soorollid on olnud Eestis ajaga palju muutuvad. Innovaatilisse ettevõttesse tööle siirdumisest Korgeimate voimaluste ulevaade palju ei võida Tartu ülikooli teadlased Jaan Masso ja Priit Vahter uurisid kui palju mõjutavad meeste ja naiste palku tehnoloogilised ja organisatsioonilised uuendused ettevõtetes.

Selgus, et innovatsioon Eesti ettevõtetes seostub suurema meeste-naiste palgalõhega. Innovatsiooni palgalõhet tõstev efekt on teiste ametialadega võrreldes enamasti suurem juhtivatel kohtadel.

Prootonteraapia vähi karjäär San Diegos

Automatiseerimine tõstab nii meeste kui naiste palku, aga meestel rohkem kui naistel. Tegureid, mis võivad viia suurem palgalõheni innovaatilisemates ettevõtetes võrreldes ülejäänutega on palju Vahteri sõnul palju. Uuringute järgi on mõjutavaks teguriks ka naiste keskmiselt kõrgem riskikartlikkus võrreldes meestega, see tähendab, et eelistatakse stabiilsemat ja vähem konkureerivat töökeskkonda.

Naised kipuvad olema ka kehvemad läbirääkijad palga osas. Samuti on kasumlikumad ettevõtted tööturul tugeva turujõuga ja saavad töötajaid rohkem valida, mistõttu võib tekkida nö maitse-põhine diskrimineerimine.