Kui arvate, et teie parooli või muud veebisaidi turvainfot on volitamata kasutatud, peate meid sellest viivitamatult teavitama. Jätame endale õiguse nõuda teilt oma parooli vahetamist või piirata teie juurdepääsu veebisaidile, kui peame seda vajalikuks. Seda seetõttu, et kõik veebisaidiga seotud õigused jäävad HP omandusse.

KUIDAS ME KOGUTUD TEAVET KASUTAME Eaton kasutab veebisaitide kaudu kogutud isikuandmeid ja kasutusandmeid erinevatel ärieesmärkidel, sealhulgas selleks, et: vastata Teie küsimustele ja päringutele; anda Teile juurdepääs veebisaitide teatavatele piirkondandele ja funktsioonidele; kinnitada Teie isik; suhelda Teiega Teie kasutajakonto ja tegevuste teemal ning, meie äranägemisel, Eatoni poliitika muudatuste asjus; kohandada Teile pakutavat sisu, reklaame ja pakkumisi; saata näidiseid, preemiaid, tooteid ja teavet; töödelda Teie ostetud toodete või teenuste makseid; töödelda makseid toodete ja teenuste eest, mille Teie Eatonile müüsite; täiustada veebisaite; arendada uusi tooteid ja teenuseid; töödelda taotlusi ja tehinguid; täita eesmärke, mis avaldati Teile ajal, kui esitasite oma isikuandmed või andsite muul viisil oma nõusoleku.

Võime kolmandate isikutega jagada isikustamata andmeid, nagu kasutajate koondstatistika, demograafilised andmed ja kasutusandmed. Võime Teie isikuandmeid ka jagada, aga seda tingimusel, kui kolmandad isikud pakuvad meie nimel teenuseid.

Teie taotluste täitmiseks, Teile veebisaidi kaudu erinevate funktsioonide, teenuste ja materjalide kättesaadavaks tegemiseks ning teie päringutele vastamiseks võime jagada Teie isikuandmeid või kasutusandmeid kolmandate isikutega, kes täidavad meie nimel või meie äripartnerite nimel funktsioone, näiteks ettevõtted või üksikisikud, kes: majutavad või haldavad meie veebilehti; analüüsivad andmeid; pakuvad klienditeenindust; saadavad tootenäidiseid või haldavad makseid; reklaamivad; on sponsorid või muud kolmandad isikud, kes osalevad meie kampaaniates või haldavad Kanada muugiedenduste valikud või pakuvad turundus- või müügiedenduse teenuseid.

Valige oma riik/piirkond ja keel

Teie isikuandmeid nende kolmandate isikutega jagades nõuame neilt, et nad kasutaksid ja kaitseksid Teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva poliitikaga. Teie nõusolek Teie isikuandmete jagamiseks.

Ettevõtete üleminekud. Võime Teie isikuandmeid kasutada või jagada oma tütarettevõtete, sidusettevõtete ja muude üksustega Eatoni juhitud ettevõtete perekonnas ettevõttesiseste eesmärkide täitmiseks, peamiselt siin mainitud äri- ja tegevuslikel eesmärkidel.

Kui mõni teine ettevõte omandab meie ettevõtte või kõik meie vara või osa sellest, võidakse isikuandmed, kasutusandmed ja muu teave, mille oleme veebisaitide kasutajate kohta kogunud, avaldada sellele üksusele hoolsuskohustuste täitmise protsessi raames ning need andmed edastatakse sellisele isikule osana üleantavast varast.

Welcome To The HP Website

Kui selline müük või üleminek peaks toimuma, nõuame omandajalt, et ta kasutaks isikuandmeid ja kasutusandmeid kooskõlas selle poliitikaga.

Võite paluda meil hoiduda Teie isikuandmete nii internetis kui internetiväliselt kogutud kasutamisest ja jagamisest oma sidusettevõtete vahel turunduseesmärkidel. Näiteks kui viibite muul veebisaidil ja avaldate soovi, et Eaton teiega ühendust võtaks, edastab see veebisait meile Teie e-posti aadressi ja muud isikuandmed, et saaksime Teiega soovitud viisil ühendust võtta. Võite ka otsustada kasutada kolmanda poole rakendust või funktsiooni, nagu meie Facebooki või Twitteri lehed, või sarnast rakendust või funktsiooni kolmanda poole veebisaidil, mille kaudu lubate meil või kolmandal poolel koguda ja jagada teavet Teie kohta, sealhulgas ka isikuandmeid.

Võime ka täiendada Teie kohta veebisaitidelt kogutud isikuandmeid andmetega kolmandatelt isikutelt, et täiustada oma võimet Teid teenindada, kohandada Teile oma sisu ning pakkuda Teile võimalusi osta tooteid ja teenuseid, mis meie arvates võiksid Teile huvi pakkuda.

Võime kombineerida nendelt kolmandatelt pooltelt saadud isikuandmed veebisaidi kaudu kogutavate andmetega.

Kanada muugiedenduste valikud Kaubandusstrateegiad turuprofiiliga

Nõusolek Vabatahtlikud mobiilitelefoniandmed Kui soovite lisateavet tasakaalustatuse kriteeriumi kohta, mida Spotify on rakendanud isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva õigustatud huvi põhise õigusliku aluse tagamiseks, lugege 14 Kuidas meiega ühendust võtta.

Oleme kindlaks määranud selliste isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, mida kogutakse või mis luuakse Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kaudu. Isikuandmed, mida võime jagada omal valikul Järgmisi isikuandmeid jagatakse allpool tabelis kirjeldatud saajate kategooriatega ainult järgmistel juhtudel: teete valiku kasutada konkreetset Spotify teenuse funktsiooni, kus konkreetsete isikuandmete jagamine on vajalik Spotify teenuse funktsiooni nõuetekohaseks kasutamiseks, või annate meile oma loa isikuandmete jagamiseks, näiteks valides Spotify teenuses asjakohase seade.

Kanada muugiedenduste valikud Reddit Personal Finance Share Option Tehingud

Vastuvõtjate kategooriad Jagamise põhjus Kolmandate osapoolte rakendused, mille ühendate oma Spotify kontoga Kui ühendate oma Spotify konto kolmanda osapoole rakenduse, näiteks sotsiaalmeedia- audio- televisiooni- või autoplatvormiga, võib Spotify jagada teie teenuse kasutusandmeid, et teie Spotify konto ühendamine oleks võimalik. Kolmanda osapoole rakendus, mida kasutate Spotify'sse sisse logimiseks Kui logite sisse kolmanda osapoole rakendusse, kasutades oma Spotify konto mandaati, võib see kolmanda osapoole rakendus pääseda juurde teatud teenuse kasutusandmetele nagu teie esitlusloendid, salvestatud sisu ja tegevus.

Tugikogukond Kui registreerite Spotify tugikogukonnas Spotify tugikonto, palume teil luua konkreetse Spotify tugikogukonna kasutajanime.

Kuus tehnikat karjäärimessil edukaks saada Nõustamis- ja karjääriteenuste juht Jama Thurman Karjäärimessile jalutamine võib tunduda heidutav ülesanne. Võimalik, et olete üks paljudest kandidaatidest, kes võistlevad tööandja tähelepanu nimel, kuid võite teenida eelis teiste ees, järgides neid töömessil edu saavutamise juhiseid.

Seda kuvatakse avalikult kõigile, kes Spotify tugikogukonda kasutavad, koos postitatud küsimuste või märkustega. Näiteks esitlusloendite tegemisel soovite võib-olla, et need esitlusloendid oleksid nähtavad teistele Spotify teenuses, ent võite oma esitlusloendid ka igal ajal privaatseks muuta.

Teabevahetuseks teiega kas otse või meie partneri kaudu järgmisel otstarbel: turundus, osalemine võistlustel, uuringutes ja loteriides, müügiedenduse otstarbel, e-kirjade, teadete või muude sõnumite kaudu vastavalt lubadele, mille olete meile edastanud nt teie kontoseadete lehekülje kaudu. Nõusolek Võistluste, uuringute ja loteriide andmed Turundusandmed Funktsioonide, teabe, reklaami või muu sisu pakkumiseks teie konkreetse asukoha põhjal. Nõusolek Vabatahtlikud mobiilitelefoniandmed Kui soovite lisateavet tasakaalustatuse kriteeriumi kohta, mida Spotify on rakendanud isikuandmete kaitse üldmäärusest tuleneva õigustatud huvi põhise õigusliku aluse tagamiseks, lugege 14 Kuidas meiega ühendust võtta. Oleme kindlaks määranud selliste isikuandmete vastuvõtjate kategooriad, mida kogutakse või mis luuakse Spotify teenuse teiepoolse kasutamise kaudu.

Artistid ja plaadifirmad Võite paluda meil jagada isikuandmeid nagu teie e-posti aadress artistide või plaadifirmade või teiste partneritega, kes võivad soovida saata teile otse uudiseid või müügiedenduspakkumisi, ent võite selle nõusoleku ka igal ajal tühistada. Teave, mida võime jagada Jagamise põhjus Teenuseosutajad ja teised Kasutame tehniliste teenuste osutajaid, kes käitavad tehnilist taristut, mida vajame Spotify teenuse osutamiseks, eelkõige teenuseosutajaid, kes hostivad, talletavad, haldavad ja säilitavad Spotify rakendust, selle sisu ning andmeid, mida töötleme.

Kasutame tehniliste teenuste osutajaid, kes aitavaid meil teiega teavet vahetada, nagu on Jaotises 6 kirjeldatud nende põhimõtete. Kasutame turundust ja reklaamipartnereid, et näidata teile kohandatumat sisu või aidata meil mõista, kuidas Spotify teenust kasutate, et saaksime teile paremat teenust pakkuda. Võime jagada isikuandmeid ka teatud turundus- ja reklaamipartneritega, et saata teile müügiedendusteadaandeid Spotify kohta.

Kui te otsustate minna mingile kolmanda osapoole veebilehele, kuhu viib link läbi HP võrk, teete te seda täielikult omal vastutusel ja peate järgima nende kolmandate osapoolte veebisaitide privaatsuspoliitikat ja tingimusi; käesolevad tingimused ei kehti kolmandate osapoolte veebisaitide kasutamisel.

Kui pole selgesõnaliselt kokku lepitud teisiti, peate järgima järgmiseid tingimusi ja kõiki kohalduvaid seadusi, kui esitate kellelegi lingi sellele veebisaidile: te võite kõiki materjale linkide, kuid mitte neid kopeerida; HP logo Kanada muugiedenduste valikud kaubamärki võite kasutada või reprodutseerida ainult siis, kui järgite meie alljärgnevaid kaubamärgi ja logo kasutamise reegleid: ei tohi luua brauserit või piirdekeskkonda mingite materjalide ümber; ei tohi viidata, et HP toetab sellist veebilehte või mingeid tooteid, teenuseid või sisu, mis sellise veebilehe kaudu saadaval on; ei tohi vääralt esitada oma suhet HP-ga; ei tohi esitada väära Kaubanduse kombinatsiooninaitajad eksitavat teavet HP, selle toodete või teenuste kohta; veebisait, mis lingib sellele veebisaidile, ei tohi sisaldada sisu, mida võib pidada maitsetuks, solvavaks või vastuoluliseks; ja veebisait, mis lingib sellele veebisaidile, tohib sisaldada ainult sellist sisu, mis on sobilik kõikide vanusegruppide jaoks.

Kanada muugiedenduste valikud AI kauplemissusteem

Kooskõlas allpool esitatud juhistega on teil luba kasutada HP kaubamärkide nimetusi, et ettevõttele HP ning selle toodetele ja teenustele täpselt ja õigesti viidata. HP logo kasutusõigus kuulub ettevõttele HP ning ettevõtte HP partneritele ja loa omanikele, kel on kirjalik leping ettevõttega HP, mis tagab neile loa kasutamise õiguse. HP logode kasutamine mõnel muul viisil ei ole lubatud.

Privaatsus, küpsised ja andmekaitse, 17. oktoober 2017 kuni 24. mai 2018

HP kaubamärke on keelatud kasutada viisil, mis võiksid tarbijaid eksitada selles, mis puudutab teie ja ettevõtte HP vahelisi suheteid, HP sponsorlust või toetust teie ettevõttele, toodetele või teenustele või teie toodete või teenuste päritolule.

HP kaubamärkide mis tahes avalikkust eksitav kasutusviis on õigusvastane ja selgesõnaliselt keelatud. Kaubamärkide kasutamine volitatud HP partnerite ja loa omanike poolt Juhul kui teie ja ettevõtte HP vahel eksisteerib ärisuhe, siis järgige teie kirjalikus lepingus esitatud kindlaid kaubamärgi kasutamise juhiseid ja tingimusi. Juhul kui kuulute programmi HP Partner First partnerite hulka, siis tutvuge lisateabe saamiseks järgmiste linkidega, sh teie HP Partner First programmile omaste kaubamärgi juhistega.

Küsimuste tekkimise korral võtke ühendust oma konto esindajaga või mõne muu ettevõtte HP ärikontaktiga.

Kuus tehnikat karjäärimessil edukaks saada

Ettevõtte HP kaubamärkide üldjuhised Järgmised kaubamärkide üldjuhised on mõeldud kasutamiseks ettevõtetele, kes on HP kaubamärkide volitatud kasutajad, sh ettevõttega HP sõlmitud lepingu alusel ettevõtte HP partnerid, loa omanikud, liitlased ja volitatud edasimüüjad. Ettevõte HP ei kasuta ega nõua HP kaubamärkide sümbolite, legendide või kinnituste kasutamist juhul, kui ei ole kirjalikult teisiti kokku lepitud.

Outofgoch - 2010 - Kanada Vancouver

HP kaubamärkide kirjutamine ei tohi varieeruda, kasutada ei tohi mitmust ega omastavat käänet. HP kaubamärke ei tohi kasutada viisil, mis võib avalikkust eksitada toodete või teenuste päritolu või HP poolse sponsorluse või toetuste valdkonnas.

Kanada muugiedenduste valikud Valikud kauplemise valdkonnas

HP kaubamärke ei tohi kasutada valeavalduste tegemiseks ettevõtte HP või selle toodete ja teenuste kohta. Teie kaubanimed, ärinimed, tootenimed, teenuste nimed, sotsiaalmeedias esinevad nimed ega domeeninimed ei tohi sisaldada HP kaubamärke. Keelatud on kasutada või jäljendada ettevõttele HP eriomast tootekujundust, tootepakendeid, imagot, reklaammaterjali, loosungeid, reklaamlauseid või veebisaidi kujundust. Viidates ametlikes dokumentides majandusaasta aruannetes, finantsaruannetes ettevõttele HP, on eelistatid täisnime HP Inc.

Valgel taustal on meie eelistatud HP logo: Värvi või tumeda taustaga, meie eelistatud HP logo on: Mustvalget logo tuleks kasutada siis, kui täisvärvides printimine ei ole võimalik. Vaadake iga ettevõtte veebisaiti ja tunnetage nende pakutavaid tooteid või teenuseid. Püüdke meeles pidada ühte või kahte asja, mis eristavad kumbagi, et saaksite messil nende esindajatega rääkides oma teadmisi näidata.

Kanada muugiedenduste valikud Binaarvoimaluste tagatud strateegia

Kui messil on rohkem ettevõtteid, kui arvate, et näete, kitsendage oma valikuid nendele, mis sobivad kõige paremini teie eesmärkide ja väärtustega. Kaasake oma CV värskendatud koopiad. Otsustage, kas soovite jagada ühe "üldise" jätkamise, mis võib hõlmata mitut ametikohta, või soovite tuua paar erinevat versiooni, millest igaüks rõhutab teie kvalifikatsiooni erinevat aspekti. Mõlemal juhul tooge palju koopiaid.

Mõned ettevõtted ei aktsepteeri enam karjäärimessidel jätkamist. Selle asemel paluvad nad teil pärast koju minekut oma elulookirjelduse veebis esitada. Sel juhul hankige kindlasti ettevõtte esindaja nimi ja ametinimetus ning mainige oma kaaskirjas, et rääkisite temaga töömessil.