CEF on vajalik kuna annab raha Rail Baltica valmimiseks. Then again other countries and EU may start asking why the nonsense? Kui Leedukad soovivad "argumenteerida", et Tallin-Riia-Kaunas-Varssavi ei takista neil lõiku Vilniusesse teha, sest Kaunase ja Varssavi vahele võib ju Vilniuse panna, siis nad eksivad.

Stresses that the activities Global Macro kaubandusvoimalused industrial sectors make it possible to survive crises, not least by engendering a surrounding service economy; 9. Calls on the Commission to honour its commitment to produce indicators for the monitoring and evaluation of the process of reindustrialisation; stresses that such indicators must be not only quantitative but also qualitative so as to ensure that this process is sustainable and compatible with protection of the environment; Expects that with proper implementation, RISE could revitalise industry Valikute strateegia kirjutamine repatriate manufacturing to the EU, paying attention to supply chain management and also taking into account specific regional and local manufacturing cultures and demand while fostering important emerging sectors necessary for a sustainable economy and society; Stresses that the creation of own resources for the European budget could have a beneficial effect on reindustrialisation in Europe; Recommends that the Commission focus on the added value of European industrial output in world production chains on a sector-by-sector basis in order to ascertain how firmly rooted the various industrial sectors are in the Member States and to establish more effectively a common strategy to defend European industrial interests; Üks oluline probleem on see, et Leedu on samadele liipritele asetanud kaks paari rööpaid.

Selline lahendus tekitab palju keerukaid tehnilisi probleeme.

Blog Archive

Ja teiseks ei pruugi see ka vastata EL rahastuse nõudmistele. Leedul ei ole mõtet pead liiva alla peita ja mõelda, et ainuke probleem on kaks ülejäänud Balti riiki kes tuleb kuidagi jõutaktika ja manipulatsiooniga üle mängida.

EL jälgib väga täpselt raha saanud projektide rahastamist ja tulemust ning kui avastab mingeid probleeme, siis võib ka raha lihtsalt täies mahus tagasi küsida.

Varem valminud Kaunase lõigu ümbertegemine EL nõudmisel ja raha täies ulatuses tagasi maksmine on üsna reaalne lahendus kui Leedu nüüd äkki hakkab Vilniuse raudteed ehitama samuti Rail Baltica nime all. Eestis oli umbes taoline probleem varasemalt: EAS: neli ettevõtet peavad raha tagasi maksma.

Kaks paari rööpaid samadel liipritel tekitab palju keerulisi tehnilisi probleeme. Raiskamisel on konkreetne rahaline väärtus. Eestis näiteks vähemalt 10 eurot.

Stresses that industrial policy incorporates all fields of policy which have an impact on industry; recognises that IP must tackle the major societal and environmental challenges set out in the Europe strategy and goals as well as targets, including future energy, resource, employment, industrial and climate objectives, and must be effectively integrated into the European Semester process Global Macro kaubandusvoimalused the national reform programmes in order to establish the requisite preconditions for investment and create good jobs, particularly for young people; calls on the Commission to improve upon its communication regarding its commitments in support of IP in order to restore the confidence of investors, workers and citizens in EU action; 5. Believes that these targets should reflect the new industrial realities such as the integration of manufacturing and services manu-services as well as the shift to a data-driven economy and value-added production; calls on the Commission, in this connection, to assess and substantiate its work on targets and rethink the classification of industrial sectors; 8. Stresses that the activities of industrial sectors make it possible to survive crises, not least by engendering a surrounding service economy; 9. Calls on the Commission to honour its commitment to produce indicators for the monitoring and evaluation of the process of reindustrialisation; stresses that such indicators must be not only quantitative but also qualitative so as to ensure that this process is sustainable and compatible with protection of the environment;

Kui mõni riik otsustab eeltöödeks kulunud raha ära raisata ilma tulemusi saavutamata, siis loomulikult tuleb riikidel kogu raha EL-ile tagastada. Kas Vilniuse lisamise alternatiiv praegu on võrreldav alternatiiviga et raudtee ei realiseeru üldse? Leedu käitumine praegu ei vasta ei heas usus tegutsemisele, ega järgi ka varasemaid kokkuleppeid. Detsembril allkirjastasid Balti riikide majandus- ja transpordiministrid Tallinnas ühiskavatsuste protokolli kiire ning euroopa laiusega raudtee rajamiseks Baltikumis trassil Tallinn-Pärnu-Riia-Paneveźys-Kaunas-Varssavi, nii nagu on raudtee ka CEF eelmääratud projektide nimekirjas.

Contacts of UT units

Vilniust ei ole lisatud. Järelikult Leedu ei soovinud Vilniuse lisamist. Järelikult pacta sunt servanda põhimõtet järgides ei ole Leedul ka õigust Vilniuse lisamist nõuda kui ülejäänud osapooled sellega nõus ei ole.

Rahvusvahelist õigust on vaja järgida kuna rahvusvaheline õigus on siseriikliku õiguse aluseks. Muuhulgas on olemas Algatada Harju, Rapla ja Pärnu maakonnas maakonnaplaneering Rail Balticu raudtee trassi koridori asukoha määramiseks edaspidi planeering.

Järjekordne kolme Balti riigi vaheline Rail Baltica task force kohtumine Rail Baltica aktsionäride lepingu arutamiseks on lõppenud ilma lõplikule konsensusele jõudmata.

Harju, Rapla ja Pärnu maavanemal edaspidi maavanemad algatada planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Nii nagu rahvusvahelises õiguses. CEF on vajalik kuna annab raha Rail Baltica valmimiseks. Artikkel 5, punkt 1, lõik "a" selgitab, et EUR 26 on CEF maht, kusjuures EUR 11 on raha mida saavad ühtekuuluvusmaad piiriüleste projektide rahastamiseks kasutada. Baltikum on praegu veel ühtekuuluvusfondi riigid.

Search form

Eesti majandus areneb ja jõuab EL keskmisele üha järele. Tulevikus ei pruugi Eesti saada enam taolisi soodustusi. CEF-is on olemas ka eeldefineeritud koridorid millele antakse raha. Allikas: CEF. Kui Leedukad soovivad "argumenteerida", et Tallin-Riia-Kaunas-Varssavi ei takista neil lõiku Vilniusesse teha, sest Kaunase ja Varssavi vahele võib ju Vilniuse panna, siis nad eksivad.

EUR-Lex - IP - EUR-Lex

TEN-T määrab ära üle-euroopalise transpordivõrgustiku paiknemise muuhulgas rongide osas vaata eespool. TEN-T otsib kõige optimaalsemaid, kõige loogilisemaid, kõige kiiremaid transpordimarsruute kogu Euroopa ühendamiseks. Eelpool märgitud kaardil on selgelt Kaunase järel koheselt Varssavi, mitte tupiktee Vilniusesse.