Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kaasata Euroopa heitkogustega kauplemisse ka merendussektor ja vähendada lennuettevõtjatele tasuta eraldatavaid ELi heitkogustega kauplemise süsteemi lubatud heitkoguse ühikuid. Pikemalt artiklis Euroopa Parlament Parlamendi plenaaristung toimub tavapäraselt Strasbourgis ning lisaistungid Brüsselis. Anna teada, mida arvad Euroopa Liidu roheleppest. Tööstus Komisjon võtab Hariduse ja koolituse pakutavad võimalused[ muuda muuda lähteteksti ] Ajavahemikuks — eraldas EL elukestva õppe programmidele ligikaudu 7 miljardit eurot. Ametisolev Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja annab parlamendile aru olulisematest nõukogu langetatud otsustest.

Keskkonnaminister Rene Kokk ja kuhuviia.

Language switcher

Under the leadership of the Ministry of the Environment, a comprehensive project to improve the status of water bodies has started in Ida-Viru and Lääne-Viru counties. Roheleppe eesmärk on muuta EL õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega ühiskonnaks, kus Samuti on selle eesmärk kaitsta, säilitada ja suurendada ELi looduskapitali ning kaitsta inimeste tervist ja heaolu keskkonnaga seotud ohtude ja mõjude eest.

Mis on roheleppe olulisemad põhimõtted erinevates sektorites?

ELi reostuse kauplemise susteem ELi heitkogustega kauplemise susteemi direktiivis

Energeetika Elektrienergiasektor peab põhinema suures osas taastuvatel energiaallikatel. Oluline on suurendada avamere tuuleenergia tootmist. Euroopa energiaturg peab olema täielikult integreeritud, omavaheliste ühendustega varustatud ja digiteeritud.

ELi reostuse kauplemise susteem ELi heitkogustega kauplemise susteemi direktiivis

Tööstus Komisjon võtab Komisjon töötab välja nõuded, millega tagatakse, et kõik ELi turul olevad pakendid on Ettevõtteid julgustatakse pakkuma ning võimaldama tarbijatel valida korduskasutatavaid, vastupidavaid ja parandatavaid tooteid. Komisjon kaalub õiguslike nõudeid, et edendada teiseste toorainete turgu kohustusliku ringlussevõetud koostise kehtestamisega nt pakendite, sõidukite, ehitusmaterjalide ja patareide puhul.

  • Euroopa Liit – Vikipeedia
  • EUR-Lex - DC - EN - EUR-Lex
  • Madis Vasser: kõik pilgud heitekvoodikaubandusele | Arvamus | ERR
  • Mida arvad Euroopa Liidu roheleppest? | Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

Grundtvigi abil rahastatakse täiskasvanute haridust, eelkõige riikidevahelist partnerlust, võrgustikke ja liikuvust. Comeniuse abil rahastatakse koolide ja õpetajate koostööd. Rahalised vahendid on ette nähtud ka selleks, et edendada poliitilist koostööd, keeleõpet, e-õpet ning parimate tavade levitamist ja vahetamist.

ELi reostuse kauplemise susteem ELi heitkogustega kauplemise susteemi direktiivis

Üldiselt tunnustatud kvalifikatsioonide kehtestamine[ muuda muuda lähteteksti ] EL hõlbustab kvalifikatsioonide tunnustamist mitte ainult europassi dokumentide, vaid ka riikide haridussüsteemide võrreldavamaks muutmise kaudu. Seda ei tehta mitte haridussüsteemide ühtlustamise, vaid elukestvat õpet käsitleva ühise Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku kaudu.

ELi reostuse kauplemise susteem ELi heitkogustega kauplemise susteemi direktiivis

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik on loodud nn Kopenhaageni protsessi raames. Sellel foorumil arutab 32 riiki sh EL-i liikmesriigid kutseõppe- ja -koolitusküsimusi. Nad töötavad välja ka süsteemi kutsehariduse ja -koolituse ainepunktide ülekandmiseks.

Navigeerimismenüü

Kõrgharidusvaldkonnas teeb EL Bologna protsessi raames koostööd 19 muu riigiga, et luua aastaks Euroopa kõrghariduspiirkond. Sellega püütakse soodustada õpiaja, võrreldavate kvalifikatsioonide ja ühtlustatud kvaliteedistandardite vastastikust tunnustamist. Keskkond[ muuda muuda lähteteksti ] EL on aastakümnete jooksul välja töötanud ühed rangeimad keskkonnanõuded maailmas. Praegu on peamisteks prioriteetideks võitlus kliimamuutuste vastu, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, reostusest tulenevate terviseprobleemide vähendamine ja loodusvarade vastutustundlikum kasutamine.

Need eesmärgid on suunatud keskkonna kaitsmisele, kuid samas toetavad need ka majanduskasvusoodustades innovatsiooni ja ettevõtlust.

Bigbanki mobiilne krediitkaart \

Kliimamuutused[ muuda muuda lähteteksti ] EL töötab selle nimel, et saavutada ülemaailmne kokkulepe kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseks ning on ise julgete meetmete võtmisega teistele eeskujuks.

Detsembris vastu võetud põhjapaneva otsusega kiitsid EL-i juhid heaks põhjaliku meetmete paketi heitkoguste vähendamiseks. Kava eesmärk on vähendada Heitkogustega kauplemine[ muuda muuda lähteteksti ] EL-i heitkogustega kauplemise süsteem soosib ettevõtteid, kes vähendavad oma süsinikdioksiidi heitkoguseid, ning trahvib neid, kes piirmäärasid ületavad.

ELi reostuse kauplemise susteem ELi heitkogustega kauplemise susteemi direktiivis

Süsinikdioksiid on peamine globaalset soojenemist põhjustav gaas. Süsteemi raames kehtestavad EL-i valitsused piirmäärad energiamahkukate tööstusharude, nagu elektrienergia ja tsemendi tootmine, poolt tekitatavatele süsinikdioksiidi heitkogustele. Kui asjaomased ettevõtted plaanivad neile eraldatud süsinikdioksiidi kvooti ületada, siis peavad nad ostma saastelube tõhusamatelt ettevõtetelt. Juba Vahepealse ajaga on see eesmärk saanud täiendavat tuge mitmelt rindelt.

Hiljuti valminud riiklik katusstrateegia "Eesti " märgib, et selleks ajaks on sihiks vähemalt kliimaneutraalne energiatootmine.

Main navigation

Ka keskkonnakomisjoni esimees Erki Savisaar on avalikult maininud, et energeetikas võib üleminek süsinikuneutraalsusele toimuda isegi varem, aastal Eesti Keemiatööstuse Liidu hiljutine analüüs näitab, et põlevkiviõli tootmine võib lõppeda juba hiljemalt Valminud on ka riigikantselei tellitud analüüs, mis näitas kliimaneutraalsuse võimalikkust aastaks See SEI Tallinna poolt koostatud analüüs annab aimu, et kogu üleminekut saaks tõsta ka varasemaks, tuues ainsa keeruka kohana välja transpordisektori.

Eelmisel aastal valmis ka Praxise kaks uuringut Ida-Virumaa õiglase ülemineku võimaluste ja mõjude kohta.

Mis on roheleppe eesmärk? Roheleppe eesmärk on muuta EL õiglaseks ja jõukaks, nüüdisaegse, ressursitõhusa ja konkurentsivõimelise majandusega ühiskonnaks, kus

Esiteks, välismaa praktikatele toetudes rõhutati, et selge ajakava kinnitamine on esimene oluline samm, et vajalikud protsessid toimuma hakkaksid. Teiseks, aasta lõpus riigi tellimusel koostatud analüüs näitas, et Ida-Virumaa tulevik on võimalik ja isegi positiivne ka ilma põlevkivitööstuseta.

ELi reostuse kauplemise susteem ELi heitkogustega kauplemise susteemi direktiivis