Näiteks: ettevõte A on emiteerinud märkimisõigused, mis võimaldavad osta aktsiaid 5 euro eest, samal ajal, kui aktsia turuhind on 6 eurot. Võimendusega tehingud on vajalikud aktiivsele investorile, kuid on seotud ka riskidega vt. Aktsia turuhind peegeldab ettevõtte omanike rikkust. Ehkki aktsia hind tõusis aastatel —, esines languseid —

Mis on ujuv aktsia?

  1. Kas uks arvuti saab raha teenida Bitekoinis
  2. Mis on väärtusinvesteerimine? Definitsioon, strateegiad ja näited - Admirals
  3. Binaarsete valikute kommertssaladused
  4. Eelistatud dividend määratlus, valem Kuidas arvutada?

Ujuv aktsia on ettevõtte aktsiate koguarv, mis on turul kauplemiseks saadaval, ja see arvutatakse, lahutades lähedalt hoitavate aktsiate ja piiratud aktsiate väärtuse aktsiate kogu käibel olevast aktsiast.

Lihtsamalt öeldes viitab see ettevõtte aktsiatele, mida avalikkus ostab ja müüb vabalt ilma piiranguteta. See on aktsiate koguarv, mis on turul kauplemiseks saadaval.

  • Varude tootlust mõõdetakse mitmel viisil ning igaüks sisaldab tootluse analüüsimisel oma omadusi ja eeliseid.
  • Direktori tasandi osavoimaluste tehingud
  • Koige tapsem kaubandusstrateegia
  • Aktsiate tootluse määratlus - Äri -
  • Näide lähedalt hoitavatest aktsiatest Mis on lähedalt hoitavad aktsiad?

Lihtsamalt öeldes peab ettevõte kauplema avatud turul saadaolevate aktsiatega. See näitab investorite jaoks turul tegelikult saadaolevate aktsiate koguarvu.

Aktsiate lihtne maaratlus

Ettevõtte, millel on väikese ujukiga aktsia, volatiilsus on suurem kui suure ujukiga aktsia. Investorid kipuvad investeerima aktsiatesse, mille ujuv aktsia on turul kättesaadavuse tõttu kõrgem.

Aktsiate lihtne maaratlus

Kui aktsia on madal, põhjustab see aktiivsele kauplemisele takistusi, mis on tingitud aktsiate puudumisest või nappusest turul. Ettevõtte emiteeritud omakapital või kasutada oma konverteeritavaid võlgu, kui aktsia on madal.

Dividendi investeerimisfondide määratlus, eelised ja näpunäited

Lõppaktsiad on need aktsiad, mille ettevõte emiteerib ja müüb investoritele. Piiratud aktsia on aktsia, mille kauplemine on ajutiselt piiratud esialgse avaliku pakkumise järgse sulgemisperioodi tõttu.

Lingid 1.

See on ettevõtte vabalt võõrandatav aktsia. Läheduses olevad aktsiad on aktsiad, mis kuuluvad suuraktsionäridele, insaideritele ja töötajatele.

Aktsiate lihtne maaratlus

Näide PQR Inc. Juhtkond ja siseringi omanikud omavad 1 miljonit aktsiat ning aktsiat pole saadaval, kuna need on osa PQR Inc töötajate aktsiaoptsioonide kava ESOP. See tähendab, et 1,6 miljonit aktsiat on ujuvad aktsiad.

Lunastatavad eelisaktsiad

Paljud ettevõtted, näiteks PQR Inc. Kuid kui PQR Inc. Eelised Aktsiafoorum aitab investoritel mõista avatud turul kauplemiseks saadaolevate aktsiate koguarvu. See aitab investoril otsustada, kas investeerida ettevõttesse või mitte.

Aktsiate lihtne maaratlus

Mida suurem on aktsia osakaal, seda suurem on investeerida soovivate investorite arv; Suurte aktsiate osakaal meelitab rohkem investoreid tänu aktsiate kättesaadavusele turul ning selle lihtsusele turul laenamiseks ja lühikeseks müümiseks. Mida suurem on ujuva aktsia protsent, seda Kauplemissusteemi pohimotete moistmine on investoreid, kes soovivad investeerida.

Aktsiad Float annab ettevõttele selge pildi sellest, kui palju aktsiaid avalikkusele kuulub, selle arvu põhjal saab ettevõte teha otsuseid, kas suurendada või vähendada käibel olevate aktsiate arvu.

See aitab tuvastada aktsia volatiilsust ja likviidsust. See peegeldab ettevõtte head tahet.

Aktsiate tootluse määratlus

Kõik uudised, mis on seotud eriti tööstuse või sektoriga, võivad mõjutada madala ujukitega aktsiate volatiilsust ja likviidsust, mis võib anda investoritele suurepärase võimaluse pärast hea kauplemise lõpuleviimist aktsiatest väljuda või neist müüa.

Puudused Aktsia, millel on väike ujuv aktsia, võib põhjustada investorite hoidumise investeerimisest aktsiate vähesuse tõttu turul.

Dividendi investeerimisfondide määratlus, eelised ja näpunäited Võib-olla olete kuulnud, et dividende investeerimisfondidesse investeerimine on hea mõte.

See suudab investoreid peletada ainult kauplemiseks saadaolevate aktsiate arvu tõttu, tunnustamata ettevõtte tegelikku potentsiaali. Ettevõte võib emiteerida täiendavaid aktsiaid lihtsalt ujuva aktsia suurendamiseks, isegi kui ettevõte ei vaja täiendavaid rahalisi vahendeid, mis tooks kaasa aktsiate lahjendamise, mis võib olemasolevaid aktsionäre pettuda.

Madala ujukiga aktsiatega on lihtne manipuleerida suurte tellimuste mõjutatud hinnatoimingutega.

Aktsiate lihtne maaratlus

Tähtsad märkused Alumine rida on see, et aktiivne kauplemine on takistatud väiksema ujuki tõttu, mistõttu on pikkade positsioonide müümine keeruline. Institutsionaalsed investorid hoiduvad tavaliselt ülaltoodud näites investeerimast sellistesse ettevõtetesse nagu PQR Inc.

Institutsionaalsed investorid otsivad suuri ujukeid, nii et nende ostud ei mõjuta aktsia hinda.

Lähedalt hoitavad aktsiad

Tavaliselt kipuvad ettevõtte ujuvad aktsiad suurenema, kui aktsiad emiteeritakse järelturul ettevõtte laiendamiseks või omandamiseks või kui töötajad Aktsiate lihtne maaratlus oma aktsiaoptsioone. Kui ettevõte ostab aktsiaid tagasi, vähenevad turul olevad aktsiad ja ka ujuvad aktsiad.

Aktsiate jagamine suurendab käibel olevate aktsiate koguarvu, mis lõpuks suurendab ujuvat aktsiat ajutiselt. Aktsiate vastupidise jaotamise korral väheneksid käibel olevad aktsiad, vähendades seeläbi ujuvaid aktsiaid, mis raskendaks laenamist ja takistaks aktsiate lühikest müüki. Järeldus Ettevõtte ujuv aktsia on investorite jaoks oluline tegur, kuna see annab ülevaate avatud turul ostetavatest ja müüdavatest aktsiatest.

Mis on lunastatavad eelisaktsiad? Lunastatavad eelisaktsiad on need aktsiad, kus aktsia emitendil on õigus lunastada aktsiad eelisaktsiate emiteerimise ajal prospektis nimetatud eelnevalt kindlaksmääratud hinnaga 20 aasta jooksul alates emiteerimisest ja enne selliste aktsiate lunastamist tagada, et lunastatavad eelisaktsiad makstakse täielikult välja ja kõik emiteerimise ajal määratud tingimused on täidetud. Tagasivõtmiskõlblike aktsiate aktsiad on aktsionäridele emiteeritud eelisaktsiad, millel on sisseostetav ostuvõimalus, mis tähendab, et ettevõte saab neid hiljem tagasi osta. See on üks meetoditest, mida ettevõtted kasutavad ettevõtte praegustele aktsionäridele sularaha tagastamiseks. See on aktsiate tagasiostmise viis, kuid erineb teatud viisil tavapärastest aktsiate tagasiostmistest.

Aktsiasisesed aktsiad ei ole ettevõtte kontrolli all, kuna avalik kaubandus on järelturul. Nii et ükski tegevus nagu müük ja ost ei mõjuta ettevõtte ujuvaid aktsiaid, kuna need muudatused ei mõjuta turul kauplemiseks saadaolevate aktsiate arvu. Optsiooniga kauplemine seda ei mõjuta.

Aktsiate lihtne maaratlus

Juhtkond saab sellise aktsia põhjal otsustada, kas emiteerida uusi aktsiaid, sooritada aktsiate Aktsiate lihtne maaratlus või aktsiate tagasilöömine.